Pressmeddelande -

BTH:s första GST student

Blekinge Tekniska Högskola har nu sin första GST (Graduate School of
Telecommunications) student. GST är ett prestigefyllt samarbete inom
forskning och utbildning och i början av nästa år kommer BTH att ha minst
10 doktorander finansierade via GST.

Den 19 september disputerade Tommy Hult och erhöll sin doktorsexamen inom
forskningsområdet telekommunikation. Dr Hult är BTHs första GST (Graduate
School of Telecommunications) student. GST är ett prestigefyllt samarbete
inom forskning och utbildning mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),
Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Mittuniversitiet (MU) och Högskolan i
Gävle (HiG). GST:s inriktning är fokuserad på mobil och trådlös
kommunikation. I början av nästa år kommer BTH att ha minst 10 doktorander
finansierade via GST, vilket är det näst högsta antalet efter KTH.
Professor Abbas Mohammed har, sedan dess start 2002, varit BTH:s
representant och medlem i GST:s styrelse. Huvudmålet med GST är att
förbereda studenterna för en ledande roll inom det snabbt föränderliga
telekommunikationsområdet samt att bygga upp ett nationellt och
internationellt kontaktnätverk inom detta vetenskapssamfund.

I sin doktorsavhandling "Space-Time Processing Applications for Wireless
Communications" lägger Dr Hult fram flera nya applikationer inom MIMO
(flerantennsystem) teknologi för radiokommunikation. Avhandlingen bygger på
mer än 40 publikationer inklusive inbjudan till extrautgåvor av tidskrifter
och bokkapitel inom området. Många av dessa bidrag har utförts i samarbete
med flera europeiska samarbetspartners genom deltagande i ett flertal
EU-forskningsprojekt. "Detta är en utmärkt indikation på forskning och
handledning som ytterligare för fram BTH:s roll inom GST", säger professor
Mohammed, handledare för Tommy Hult.För ytterligare information kontakta professor Abbas Mohammed
på telefon 0708-107455, eller amo@bth.se

Doktor Tommy Hult, telefon 0734-226053.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Blekinge