Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BTH:s stipendiater utsedda

BTH har utsett 23 stipendiater som kommer att få studera vid BTH till hösten. Stipendierna täcker studieavgifterna för studenterna. Media är välkommen att träffa två tidigare stipendiater som snart är klara med sina studier vid BTH.

Sedan 2011 ska studenter som inte kommer från EU/EES-land betala studieavgift för studier på grundnivå och avancerad nivå vid svenska lärosäten. Lärosätena beslutar själva om sin avgiftsnivå, och vid BTH kostar ett års studier 100 000 kr.

BTH har via Universitets- och högskolerådet tilldelats medel att använda som avgiftsreducerande stipendier. Dessa stipendier innebär att studieavgift blir lägre eller helt försvinner, men täcker inte studentens kostnader för annat, såsom uppehälle.

Årets stipendiater kommer från ett tiotal olika länder som alla är avgiftsskyldiga enligt det nya systemet. Media är välkommen att träffa Davida Ginter (Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet) och Alireza Jafaran Jafaran (kandidatprogrammet Elektroteknik med inriktning telekommunikation), två av BTH:s tidigare stipendiater, som gärna berättar om sina studieerfarenheter vid BTH.

Dag: Torsdagen den 11 april
Tid: Kl 11:00
Plats: Sal Monsunen, hus A, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Välkommen!

 

För mer information, kontakta Benny Lövström, telefon: 0455-38 57 04, e-post: benny.lovstrom@bth.se Se även www.bth.se

Ämnen


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt

Margareta Ahlström

Margareta Ahlström

Pressansvarig/Press Officer 0455-38 50 91

BTH – en teknisk högskola med fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 79 Karlskrona