Gå direkt till innehåll
​På IVA:s 100-lista finns två BTH-forskare med fokus på hållbar produktutveckling med.
​På IVA:s 100-lista finns två BTH-forskare med fokus på hållbar produktutveckling med.

Pressmeddelande -

Hållbarhets- och teknikforskare med på IVA:s 100-lista

På IVA:s 100-lista som presenteras idag finns två forskare med fokus på hållbar produktutveckling från BTH med. Forskningsprojekten på listan bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta.

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, presenterar varje år sin 100-lista på forskningsprojekt som bedöms ha potential att affärsutvecklas eller på annat sätt nyttiggöras. Forskningsprojekten på listan har valts ut i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier.

Idag kom 100-listan för 2020, som i år har temat hållbarhet, och vi kan glädjande konstatera att två forskare från BTH finns med på listan. Det är Sophie Hallstedt, docent vid institutionen för strategisk hållbar utveckling, och Tobias Larsson, professor vid institutionen för maskinteknik.

–Min forskning i hållbar produktutveckling handlar om att stötta företagen när de gör sin hållbarhetsresa. Hållbarhetsperspektivet måste komma in tidigt i produktutvecklingen om det ska resultera i kostnadseffektiva och långsiktigt konkurrenskraftiga lösningar, berättar Sophie Hallstedt.

Professor Tobias Larsson leder en stor forskningsmiljö på BTH som fokuserar på att ta fram metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri.

–Genom att arbeta med digital modelldriven utveckling kan ett företag tidigt, redan innan produkten är producerad, simulera vilken effekt en tänkt lösning har på dess livscykel. Med det visualiseringsverktyg som vi tagit fram går det att simulera detta och på så sätt förutse vad som kan hända, förklarar Tobias Larsson.

–Det är mycket glädjande att två att våra forskare återfinns på listan – det visar att forskningen vid BTH har goda förutsättningar att komma till nytta och att göra verklig skillnad, säger Mats Viberg, rektor för BTH.

Bakom initiativet med 100-listan står IVA:s projekt Research2Business som syftar till att stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Några av forskarna på 100-listan kommer att bjudas in till den nationella mötesplatsen för företagsledare och forskare, R2B Summit.

Se hela 100-listan på: ihttps://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2020/För mer information, kontakta Margareta Ahlström via e-post: margareta.ahlstrom@bth.se eller via telefon: 0455- 38 50 91.

Ämnen

Kategorier


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

BTH – en teknisk högskola med fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 79 Karlskrona