Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IT underlättar vård i glesbygden

Två BTH-forskare medverkar vid den konferens i telemedicin inom primärvården som genomförs i Tallinn den 14 februari. Vid konferensen kommer de att berätta hur införandet av IT kan förbättra hälso- och sjukvården, speciellt i glesbygden.

Vid konferensen ”Connecting Health Care Professionals via ICT” kommer deltagarna att söka svar på frågor om hur informationsteknologi kan användas för att öka kvaliteten i sjukvård i avlägsna områden då de medicinska resurserna är begränsade. Experter från sju länder kommer att presentera pilotprojekt och ge exempel från egna erfarenheter av hur IT-lösningar kan användas för att stödja det medicinska området.

Två forskare deltar från BTH deltar vid konferensen. Det är dels Tobias Larsson, professor i maskinteknik och ansvarig för den svenska delen i projektet PrimCareIT, dels Johan Berglund, professor i folkhälsovetenskap vid BTH.

På konferensen kommer Tobias Larsson att berätta om arbetet med hur telekonsultation kan bidra till att läkare och andra inom hälsosektorn inte blir isolerade i glesbygdsområden. Han kommer även att presentera resultaten från de pilotimplementationer som gjorts på sju ställen inom Östersjöregionen. Johan Berglund kommer att berätta om den dialog som förs om hur vi får beslutsfattare att driva på implementationen av teknik för att förbättra hälso- och sjukvårdssektorn.

Förutom de två BTH-forskarna deltar experter från Vitryssland, Estland, Finland, Tyskland, Lettland och Litauen.

För mer information kontakta projektledare Tobias Larsson via e-post: tobias.larsson@bth.se

Bakgrund
BTH startade tillsammans med parter från andra Östersjöländer upp EU-projektet PrimCareIT år 2012. PrimCareIT handlar om hälsa på distans – hur vi ska kunna utveckla hållbara e-hälsorelaterade tjänster och produkter. Speciellt fokuserar projektet på telekonsultation/rådgivning och att öka intresset inom primärvården för att använda telekommunikation i glest befolkade områden.

Ämnen


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt

Margareta Ahlström

Margareta Ahlström

Pressansvarig/Press Officer 0455-38 50 91