Pressmeddelande -

Karin Johansson ny styrelseordförande

Regeringen har i dag utsett ordföranden i styrelserna för universitet och högskolor. Till ordförande på i Blekinge Tekniska Högskolas styrelse utsågs Karin Johansson. Karin Johansson är försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft Sweden. Hon sitter också med i kommunfullmäktige i Järfälla kommun, där hon representerar kristdemokraterna. Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 januari 2004 intill utgången av december 2006. Ytterligare upplysningar kan fås av: Rektor Lars Haikola, 0733-965 116

Ämnen

  • Utbildning