Pressmeddelande -

Konkurrenskraft och hållbarhet med hjälp av rätt affärsmodell

Rätt affärsmodeller kan både stärka företagens konkurrenskraft och bidra till hållbar samhällsutveckling visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Hur företagen utformar sin affärsmodell är väsentligt för hur de kan stärka sin konkurrenskraft samt för vilka effekter företagens produktion och produkter har på samhället och på miljön.

I en doktorsavhandling i ämnet strategisk hållbar utveckling som läggs fram vid BTH, lyfter César Levy França fram forskning som hävdar att en ny affärsmodell kan betyda mer för företagets konkurrenskraft än framtagandet av nya produkter och tjänster i sig. Att integrera hållbarhetstänkande vid affärsmodellutveckling kan ytterligare stärka konkurrenskraften. Hållbarhet har blivit allt viktigare för företagens marknadsframgång. I ett större perspektiv är det givetvis viktigt att hela samhällsutvecklingen blir hållbar, både för företagen och mänskligheten som helhet, och till detta kan alltså företagens affärsmodellutveckling bidra. Den avgörande frågan är hur hållbarhetsfrämjande affärsmodeller kan utvecklas i praktiken.

I avhandlingen föreslår César Levy França en konkret metod för hållbar affärsmodellutveckling. Metoden har utvecklats och testats tillsammans med partner inom energi- och belysningssektorn, till exempel för utveckling av en affärsmodell för belysning som en tjänst. Testerna visade att företagen med hjälp av den nya metoden kan klargöra styrkor och svagheter i sina befintliga affärsmodeller sett ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv, kan förändra organisationens vision och strategi till att bli mera hållbarhetsfrämjande, samt kan kommunicera den nya visionen och strategin och vilket värde de medför. Exempel på direkta affärsmässiga fördelar är förbättrad skalbarhet och undvikande av risker, till grund för bättre investeringsstrategier, samt förbättrad differentiering och en mer solid grund för samarbete med intressenter som blir allt viktigare för hållbar affärsframgång.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 27 januari
Tid: Kl. 09:15
Plats: Sal J1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information, kontakta César Levy França, via e-post: cesar.levy.franca@bth.se (engelsktalande) eller via telefon: 0455-38 55 28. Se även www.bth.se

Ämnen

  • Utbildning

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kontakter

Margareta Ahlström

Pressansvarig/Press Officer 0455-38 50 91