Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Läkare schemaläggs för ökad effektivitet

BTH-forskaren Marie Persson leder projektet som går ut på att schemalägga läkare för att öka effektiviteten och för att minska väntetiderna för patienterna. Projektet har i dagarna beviljats medel från Vinnova.

Projektet Innovativt beslutsstöd för planering och schemaläggning av läkare syftar till att utveckla ett system för beslutsstöd som kan hjälpa sjukvården att planera och schemalägga läkarresurser baserat på det aktuella behovet. Idag planeras och schemaläggs läkare manuellt på varje klinik, utan möjlighet att överblicka det aktuella behovet och utan att ta hänsyn till hur andra kliniker schemalägger.

– Då läkarresurser mer eller mindre delas mellan kliniker leder nuvarande system till ineffektiv resursplanering och längre väntetider som resultat. Projektets ansats bygger på en kombination av ”data mining”, agentbaserad modellering och spelteori, berättar projektledare Marie Persson från Institutionen för datalogi och datorsystemteknik vid BTH.

Marie Persson kommer att leda projektet och ansatsen bygger på hennes forskning inom datorbaserat beslutsstöd för management inom hälso- och sjukvård. Utöver representanter från sjukvården kommer hon att samarbeta med forskare från BTH, Malmö högskola samt med representanter från Region Skåne.

Projektet har nyligen beviljats pengar från Vinnovas program för ökad innovation i offentlig verksamhet.

För mer information kontakta Marie Persson per telefon 0455-38 58 38 eller via e-post: marie.persson@bth.se


Ämnen


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt  står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 7 000 studenter och drygt 500 anställda.

BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom områdena "IT med tillämpningar" och "Planering och management". BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt

Margareta Ahlström

Margareta Ahlström

Pressansvarig/Press Officer 0455-38 50 91