Pressmeddelande -

”Molnet” möjliggör delad dataåtkomst då patienter vårdas i hemmet

Det allt mer växande behovet av att flytta vård av patienter från sjukhusen till hemmen ställer stora krav på hur vårddata ska hanteras. En enkel konceptuell modell för att stödja dialog kring datalagring och delad dataåtkomst i molnet har tagits fram och testats av forskare vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Vården av patienter med kroniska sjukdomar har blivit den största utmaningen för vårdinrättningar runt om i världen. För att möta de växande behoven från patienter, är det av vikt att flytta sjukhusbaserad sjukvård till hembaserad vård.

I avhandlingen Cloud Computing for Achieving Interoperability in Home-based Healthcare, inom ämnet datavetenskap, föreslår BTH-forskaren Yan Hu en konceptuell modell för att stimulera dialog kring en teknisk lösning för hur man skulle kunna dela med sig av vårddata om patienterna på ett säkert sätt även när patienter vårdas i hemmet.

Det Yan Hu föreslår för hembaserad sjukvård i framtiden är en hybridmodell i molnet med åtkomstkontroll och tekniker för att säkra data. Modellen skulle fungera som en gemensam modell för både vårdgivare och mottagare samt andra intressenter, såsom familjemedlemmar och andra patienter med liknande symptom.

Hybridmodellen i molnet har både en låst del och en publik del. I den låsta delen finns sjukhusens och vårdcentralernas databaser medan data som skapas vid hembaserad sjukvård finns i den publika delen. I den publika delen avgör patienten själv vem som ska få ta del av uppgifterna. Hybridmodellen har använts som konceptuell modell för att diskutera hur diabetesvården i Blekinge skulle kunna utvecklas i framtiden.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 28 april
Tid: Kl 13:15
Plats: Sal J1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!


 
För mer information, kontakta Yan Hu, via e-post: yan.hu@bth.se (engelsktalande) eller via telefon: 073- 42 23 525. Se även www.bth.se

Ämnen

  • Utbildning

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kontakter

Margareta Ahlström

Pressansvarig/Press Officer 0455-38 50 91

Relaterat innehåll