Gå direkt till innehåll
Ny kundanpassad lokaliseringsteknik för effektivare logistik

Pressmeddelande -

Ny kundanpassad lokaliseringsteknik för effektivare logistik

Lokaliseringsteknik för att spåra eller övervaka används idag inom många områden, till exempel inom industrin eller inom vården för att hitta varor eller personer eller för att planera material- eller transportflöden. Forskning vid Blekinge Tekniska HögskolaBTH, visar hur tekniken kan anpassas för att göra mer nytta i fler situationer och miljöer.

Med hjälp av olika sensorer på varor eller människor kan man avgöra identiteten på dem samt även få information om var de befinner sig. Idag används system för positionering i realtid som övervaknings- och spårningsverktyg inom ett brett område. Systemen används bland annat inom industrin för att planera material- och transportflöden, för att spåra varor eller personer inom vården eller för att övervaka djur i jordbruket. Systemen kan även vara en del av ett säkerhetsarrangemang på exempelvis en byggarbetsplats.

Forskaren Bartosz Jachimczyk har i sin avhandling i tillämpad signalbehandling undersökt hur sensorernas placering och lokalens utformning påverkar lokaliseringssystemets noggrannhet. Arbetet baseras på statistiska och AI-metoder såsom ”fingerprinting”, ”angulation” och ”neural networks”. Forskningen har ett tydligt kundanpassat perspektiv. I arbetet har Bartosz tagit fram ny kunskap och nya designmetoder för framtida trådlösa lokaliseringssystem.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 3 maj
Tid: Kl. 13:15
Plats
: Sal J1650, BTH, Campus Gräsvik
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information kontakta Bartosz Jachimczyk (engelsktalande) via e-post: bartosz.jachimczyk@bth.se

Ämnen


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se