Pressmeddelande -

Professor Bolter hedersdoktor på BTH

Vid Blekinge Tekniska Högskolas årliga akademiska högtid den 8 oktober installeras professor Jay David Bolter som hedersdoktor vid högskolan. Bolter är idag en av världens mest välkända och inflytelserika forskare inom nya medier. Jay David Bolter är professor i nya medier vid the School of Literature, Communication, and Culture på Georgia Institute of Technology i Atlanta, USA. Till Blekinge Tekniska Högskola (BTH) kom professor Bolter för första gången i mars 2000 för att delta i symposiet Of One Mind: Reconfiguring the Humanities in the Digital Age. Bolter har sedan dess bland annat varit en viktig aktör i utvecklingen av programmet Litteratur, kultur och digitala medier på högskolan. Han har också medverkat till att Georgia Institute of Technology blivit BTH:s systeruniversitet. Professor Bolters insatser är av avgörande betydelse för BTH:s forskning inom nya medier. Han har också blivit något av en ambassadör för BTH och bidragit till att BTH:s satsning inom området blivit känd både nationellt och internationellt. Bolter var från början forskare inom klassisk humaniora och fick sitt doktorat i klassisk litteratur 1977 vid University of North Carolina. Bara ett år efter att ha försvarat sin doktorsavhandling i litteratur, fick han magistergrad i datavetenskap. Han var tidigt ute med forskning kring IT:s påverkan på kultur. Under de senaste tjugo åren har Bolter spelat en framstående roll i forskning om elektroniska mediers omvandling av vår kultur, hittills präglad av tryckta böcker. Bolters teori om ”remediation”, som han och hans kollega Richard Grusin presenterar i Remediation: Understanding New Media (1998), har varit revolutionerande för vår förståelse av nya medier. ”Remediering” innebär att kända former av konstnärligt skapande, som filmen och boken, upptas och förvandlas av den digitala teknologin. På senare tid har Bolter kommit att intressera sig allt mer för textens materialitet, hur en text framträder i olika slags medier och hur den mediala formen påverkar förståelsen av texten. Tillsammans med professor Blair MacIntyre har han även bedrivit forskning om ”augmented reality”. Termen kan översättas som ”utvidgad”, ”hjälpt” eller ”assisterad verklighet”. Bolters huvudintresse är de alternativa kreativa möjligheter som ”augmented reality” teknik kan ha och hur två olika rum, ett fysiskt och ett ”medierat” eller ”virtuellt”, kan mötas. För närvarande deltar professor Bolter i ett projekt som fokuserar på omdefiniering av humanistiska utbildningar. Bolter ser ICT (Information and Communication Technologies) som en utmaning för humaniora och den tryckta boken: text, bild och ljud nu kan ingå i helt nya konstellationer. Ytterligare upplysningar kan fås av: Professor Danuta Fjellestad, 0455-38 53 62 eller danuta.fjellestad@bth.se Mer information: www.lcc.gatech.edu/~bolter/ Foto finns att ladda ner från högskolans bildbank: www.bth.se/bildbank

Ämnen

  • Utbildning