Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SJUKVÅRDENS IT-PRIS 2006 - BÄSTA IDÉ

”När många goda krafter samarbetar så ger det resultat”, säger en glad Birgitta Lundberg, vårdstrateg och bitr. primärvårdschef, vid Landstinget Blekinge, när hon tillsammans med en av idégivarna, Preben Larsen, PenBook, tog emot årets pris Bästa Idé för Dagens Medicins tävling vid Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg. ”Va kul det ska bli att få igång Syster Gudrun på hemmaplan där vi ju har de bäst tänkbara förutsättningar. Och tänk att en sjuksköterska som går i pension kan bli en sån injektion till förnyelse”, fortsätter Birgitta, och sänder en tanke till Gudrun Håkansson som är den ”riktiga” Syster Gudrun. Hon kunde tyvärr inte närvara eftersom hon fick ikläda sig rollen av patient under Riksstämman. ”Vi är jätteglada för utmärkelsen till Årets Idé. Det ger massor med energi och motivation. Med Vårdkanalen som nytillskott kan vi öka tillgängligheten till Primärvården och försöka nå grupper som vi tidigare haft svårt att nå, t ex på grund av kultur- och språksvårigheter eller andra orsaker. Det hela började tidigare under året när Karlskrona utnämndes till Årets Bredbandsstad 2005 och den andra idégivaren, Peter Larson vid Affärsverken i Karlskrona, träffade de tidigare nämnda. Konceptet ritades upp och alla deltagarna började pussla ihop sina bidrag till Vårdkanalen Syster Gudrun. Dreampark AB från Norrköping har skapat möjligheterna för patienten att med hjälp av sitt TV-gränssnitt och en fjärrkontroll kunna koppla upp sig till Vårdcentralen och starta en dialog med ”Gudrun” och ta del av den information som läggs över till patientens helt vanliga TV. PenBook från Malmö bygger gränssnittet som vårdcentralen arbetar med som samlar relevant patientinformation och hämtar uppgifter från exempelvis Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket som läggs över på patientens TV. För att underlätta för Gudrun att sköta konsultationen via TV:n finns det ytterligare ett antal tjänster: en smart telefonsvarare från SpeechCom, en samarbetsplattform för alla vårdgivare från Microsoft, taltidningar från Audio 2 Me och en lösning för digital journaldokumentation från PenBook. Blekinge Tekniska Högskola är med sin forskning inom hälsa och arbetsvetenskap särskilt intressant för att belysa vad man kan åstadkomma inom såväl nya vårdprocesser som arbetsformer både för patienter och vårdpersonal. Inom kunskapsområdet ”hälsa och teknik” på högskolan har och kommer många nya utbildningar, produkter och tjänster att skapas i samverkan med landsting, företag och andra organisationer. Tillgången till plattformen som ”Syster Gudrun” bygger på kommer att ge högskolan stora möjligheter till forskning och utveckling. Hässleholms Sjukhus, inom Region Skåne, bidrar med material om bensår och smärta för att utbilda både patienter/anhöriga och vårdpersonal. Som sagt, när många goda krafter samverkar kan man peka nödvändigheten av en modern IT-infrastruktur av den typ Affärsverken satt upp i Karlskrona, med aktiv utrustning från PacketFront. I kombination med ett väl etablerat samarbete med Landstinget så har man också rivit de osynliga gränserna mellan nätverken och dessutom kompletterat med ett trådlöst nät som gör Blekinge till en av Nordens intressantaste Hot Spots och banar därmed vägen för att proklamera sjukhuset i Karlskrona som Nordens första trådlösa sjukhus.

Ämnen

Regioner


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

BTH – en teknisk högskola med fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 79 Karlskrona