Pressmeddelande -

Stipendier från Ericsson ger studenter möjlighet till kvalificerade teknikstudier

Ericsson Karlskrona har för avsikt att tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, göra teknikstudier på avancerad nivå mer attraktiva. Ett stipendiesystem för svenska och internationella studenter är under utformning.

Att det finns kvalificerade ingenjörer är avgörande för svenska teknikföretags utveckling. Studenterna kommer under sin studietid att få tillgång till skarpa projekt och en nära kontakt med svensk industri genom det nya samarbetet.

– Att studenterna redan under studietiden får goda kontakter med yrkeslivet ligger helt i linje med vårt varumärke ”in real life”, menar rektor Ursula Hass.

Att samarbeta med industrin är inget nytt för BTH – det har varit en del av BTH:s strategi under lång tid. Nu tar BTH samarbetet ytterligare ett steg i den riktningen i och med diskussionerna med Ericsson om stipendiesystem.

– Detta är en win-win-win-situation för både studenterna, näringslivet och högskolan och vi hoppas med detta samarbete kunna visa vägen för andra företag och lärosäten i Sverige, säger rektor Ursula Hass.

Även Blekinge studentkår ser positivt på samarbetet med Ericsson.

– Detta samarbete är något som vi i Blekinge studentkår ser positivt på. Det ger möjlighet att knyta kontakter med näringslivet under studietiden, vilket är gynnsamt för studenterna, säger Kerstin Andersson, ordförande i studentkåren.

 


För mer information, kontakta rektor Ursula Hass, telefon 0455-38 50 01, mobil 0709-80 75 87, e-post: ursula.hass@bth.se.
Eller presskontakt Margareta Ahlström, telefon 0455-38 50 91.


Passa på att möta BTH i Almedalen. Vi är där måndagen den 4 juli och tisdagen den 5 juli!

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Blekinge

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se