Gå direkt till innehåll
Välj rätt datormiljö för dina behov

Pressmeddelande -

Välj rätt datormiljö för dina behov

Under senare år har allt större fokus varit på att införa tekniska lösningar som använder sig av virtualiserade datormiljöer, istället för fysiska datormiljöer. I en ny avhandling vid BTH redovisas för- och nackdelar med virtualisering och hur man väljer rätt lösning för den egna organisationen.

Att använda virtualiserade datormiljöer har flera fördelar; det är flexibelt och skalbart samtidigt som det innebär avsevärda kostnadsbesparingar. Virtualiserade datormiljöer innebär även ökad rörlighet, ökad prestanda och bättre tillgång till datorresurser för användaren.

BTH-forskaren Sogand Shirinbab har i sin avhandling i ämnet datavetenskap systematiskt gått igenom och undersökt effekterna av införandet av virtualiserade datormiljöer och hon redovisar för- och nackdelar med olika varianter av lösningar.

Resultaten som Sogand Shirinbab har kommit fram till kan fungera som vägledning för organisationer att välja rätt virtualiserad datormiljölösning samt ge hjälp för dem som arbetar med planering, utformning och genomförande av IT-infrastruktur.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdagen den 16 januari 2019
Tid: Kl 13:00-16:00
Plats: Sal J1650, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information, kontakta forskaren Sogand Shirinbab via e-post: sogand.shirinbab@bth.se

Ämnen


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se eller se vår presentationsfilm med våra utbildningar nedan.


BTH – en teknisk högskola med fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 79 Karlskrona