Gå direkt till innehåll
Webbaserade nationella riktlinjer för en jämlik barnhälsovård

Pressmeddelande -

Webbaserade nationella riktlinjer för en jämlik barnhälsovård

För att barn i Sverige ska få tillgång till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet finns webbaserade nationella riktlinjer för vårdpersonalen. Det kan dock vara svårt att införa dessa i landsting och regioner visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

För att få jämlik och rättvis barnhälsovård finns webbaserade nationella riktlinjer för användning i alla landsting och regioner. Johanna Tell har i sin avhandling i tillämpad hälsoteknik vid BTH studerat barnhälsovården före införandet av de webbaserade nationella riktlinjerna och sedan följt införande och användning.

Hennes forskning visar att för att de nationella riktlinjerna ska bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet, måste innehåll, struktur och tillgänglighet möta användarnas behov vilka också önskar involveras i utvecklingen av riktlinjerna.

Studierna visar även att det inte räcker med att det finns webbaserade nationella riktlinjer - det måste finnas förutsättningar lokalt i landsting och regioner för att de ska kunna användas fullt ut och nå sitt syfte.

Disputationen är öppen för allmänheten.


Dag: Fredagen den 18 januari 2019
Tid: Kl 14:00
Plats: Multisalen, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.


 Välkommen!


För mer information, kontakta forskaren Johanna Tell via e-post: johanna.tell@bth.se

Ämnen


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se eller se vår presentationsfilm med våra utbildningar nedan.


BTH – en teknisk högskola med fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 79 Karlskrona