Nyhet -

Folkbibliotek i förändring – navigera med medie- och informationskunnighet! – ny bok från BTJ Förlag

I tider av alternativa fakta, filterbubblor och faktaresistens är det viktigare än någonsin med god medie- och informationskunnighet (MIK). Vi är ett av världens mest uppkopplade folk, vilket ökar trycket på biblioteken att bli än mer digitala – men hur?

Den snabba tekniska utvecklingen har på kort tid förändrat vårt medielandskap och våra beteenden. Det har aldrig varit lättare att söka och hitta information än nu. Det är också enklare än någonsin att själv bidra till informationsflödet vilket gör att gränsen mellan konsument och producent har börjat suddas ut.

Men tillgången till internet, digitala medier och ny teknik innebär inte att vi per automatik kan hantera alla möjligheter och risker. Vi behöver nya förmågor för att kunna navigera i en mer komplex och föränderlig omvärld. Vilken är då folkbibliotekens roll i allt detta? Boken ger en introduktion till såväl som konkreta förslag på hur man kan jobba med MIK på biblioteket. Exempel varvas med praktiska erfarenheter.

Marika Alneng är bibliotekspedagog verksam i Stockholm. Hon jobbade 2014 på uppdrag åt Statens medieråd för att ta fram ett fortbildningsmaterial till folkbibliotek om MIK och har sedan dess fortsatt att intressera sig för frågorna.

”Detta är en mycket välskriven bok där MIK-arbete på folkbibliotek beskrivs såväl initierat som inspirerande.” Mikael Johansson, oberoende lektör

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Kategorier

  • btj förlag
  • btj
  • böcker
  • mik
  • marika alneng
  • bibliotek

Kontakter

Anette Grönroos

Presskontakt VD BTJ Sverige 046-180 000

Ola Randerz

Presskontakt Säljchef Sälj 046-180000