Press release -

BTS får ytterligare en uppföljningsorder värd 7 MSEK från Cingu-lar Wireless

Stockholm, Sverige– BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar har skrivit ett uppföljningsavtal med Cingular Wireless värt 7 MSEK. Denna order är en följd av det mycket lyckade arbe-te som BTS genomförde under dom fyra första månaderna av 2006. Cingular Wireless, USA’s största telekomföretag, har utökat samarbetet med BTS kring projektet “Getting To Great”. Projektet som riktar sig till Cingular’s chefer är ett initiativ som fokuserar på Cingular’s arbete med integration i samband med förvärv. Projektets mål är att samla ledningen bakom de sammanslagna företagens gemen-samma strategier och mål. ”Vi är stolta att Cingular har valt att utöka samarbetet med oss,” säger Henrik Eke-lund, VD och koncernchef för BTS Group AB.. “Detta är ytterligare en bekräftelse på vår förmåga att leverera top kvalitet till ett av världens ledande telekomföretag.” BTS Group arbetar nästan uteslutande med stora internationella företag. Några ex-empel på företag där BTS genomför eller har genomfört projekt under den senaste tiden är Coca-Cola, Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard, Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony. För mer information kontakta; Thomas Ahlerup Senior Vice President Corporate Communications BTS Group AB Phone +46-8-5870 7002 Mobile +46-768-966 300 E-mail thomas.ahlerup@bts.com Christian Ankarcrona Vice President Investor Relations Phone +46-8-5870 7022 Mobile +46-708-150 368 E-mail christian.ankarcrona@bts.com Om Cingular Wireless Inc. Cingular Wireless är den största wireless leverantören i USA, med 54.1 miljoner kunder. Cingular, ett joint venture mellan AT&T Inc., tidigare SBC Communications Inc., (NYSE: T) och BellSouth Corpora-tion (NYSE: BLS), har det största digitala röst- och datanätverket i landet -- ALLOVER (SM) nätverket – och det största mobil-till-mobil community som någon nationell wireless leverantör har. Cingular är den enda amerikanska wireless leverantören som erbjuder Rollover (SM), ett wireless abonnemang som låter kunderna behålla outnyttjade minuter varje månad. Mer information om Cingular finns på www.cingular.com Om BTS Group AB BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området affärsimuleringar. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda affärssimuleringar. BTS tränar förutom företagen högsta chefer, hela organisationen i att förstå, analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för företagens tillväxt och lönsamhet. Projekten le-vereras som skräddarsydda simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där före-tagets medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt genom att prö-va sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets egna specifika data och förutsättningar används. Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfat-tandet. Resultatet är mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. BTS har idag över 20 av världens 100 högst värderade företag som kunder. Under 2005, hade BTS en omsättning på 286,1 MSEK (205,9), en ökning med 39 procent och ett resultat efter skatt på 36,8 MSEK (20,4), en ökning med 80 procent. BTS har idag cirka 150 medarbetare i USA, Sverige, Finland, England, Spanien, Australien, Kina, Sydafrika och Schweiz. Läs mer om BTS Group AB på www.bts.com BTS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och handlas under symbolen BTS B

Topics

  • Business enterprise

For further information please contact:

Rommin Adl

Executive Vice President

Marketing

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +1-646 378 3730

E-mail                                                      rommin.adl@bts.com

 

 

Notes to the editor about BTS Group AB

BTS is a world leading strategy implementation and execution firm. The company accelerates execution by ensuring the workforce is aligned to the strategy, has the right mindset, and has mastered the capabilities needed to deliver business results. BTS leverages customized business simulations and experiential learning initiatives to develop the business acumen, leadership and sales capabilities necessary for superior strategy execution. Partnering with today’s leading corporations, BTS consultants bring passion and deep industry expertise to deliver high-impact solutions that help clients achieve better results, faster. Headquartered in Stockholm, Sweden, BTS has more than 400 professionals in 32 offices located on six continents. Partnering with nearly 400 organizations, including more than 30 of the world’s largest corporations, BTS’s major clients are some of the most respected names in business: Google, Tencent, Atlas Copco, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, and Unilever.

BTS Group AB revenues were MSEK 781,5 in 2014.

BTS is a public company listed on the NASDAQ-OMX Stockholm exchange and trades under the symbol BTS b.

For more information, please visit www.bts.com.

Please also visit our newsroom at http://www.mynewsdesk.com/se/bts

Every care has been taken in the translation of this press release. In the event of discrepancies, however, the Swedish original will supersede the English translation. This information has been disclosed according to the Financial Instruments Trading Act and/or Securities Trading Act.

Contacts

Rommin Adl

Press contact Executive Vice President Marketing +1-646-378 3730