Press release -

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari–30 september 2012


1 januari–30 september 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 556,7 (494,5) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 8 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 16 procent till 62,7 (54,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 15 procent till 40,8 (35,6) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 15 procent till 2,26 (1,97) SEK.

Tredje kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 178,4 (164,3) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten
  • 7 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 2 procent till 17,7 (17,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt ökade med 2 procent till 11,8 (11,6) MSEK.
  • Resultatet per aktie ökade med 2 procent till 0,65 (0,64) SEK.

Dotterbolaget APG påverkar väsentligt negativt. Under niomånadersperioden var tillväxten i intäkter (valutarensat) 8 procent inklusive APG, 16 procent exklusive APG; tillväxten i resultat var 16 procent inklusive APG och 25 procent exklusive APG.


Subjects

  • Computers, computer technology, software

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Corporate Communications and Investor Relations

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +46-8-5870 7002

Mobile                                                    +46-768-966 300

E-mail                                                      thomas.ahlerup@bts.com

 

 

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som stöder ledande företag för att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser. BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap samt Försäljning.

BTS Group med huvudkontor i Stockholm, Sverige har mer än 350 högt kvalificerade medarbetare på mer än 25 kontor I over 17 länder på alla sex kontinenter. BTS arbetar med mer än 400 av världens största och ledande bolag inklusive 30 av världens 100 största bolag där några är högt respekterade som t.ex.: Anglo American, AT&T, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, Rio Tinto, Sony, Telefónica, and Unilever.

BTS Group AB omsatte under 2011 697,7 MSEK. BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS besök os på: http://www.bts.com

Besök gärna BTS pressrum på myNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com

Press contacts

Rommin Adl

Press contact Executive Vice President Marketing +1-646-378 3730

Related content