Press release -

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2007

FORTSATT GOD TILLVÄXT I INTÄKTER OCH RESULTAT - Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 59 procent och uppgick till 123,7 (78,0) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 72 procent. - Resultat för första kvartalet: - rörelseresultatet ökade med 24 procent till 15,5 (12,5) MSEK - rörelsemarginalen uppgick till 13 (16) procent - rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 36 procent till 18,1 (13,3) MSEK - rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) uppgick till 15 (17) procent - resultatet före skatt ökade med 11 procent till 14,2 (12,8) MSEK - resultatet efter skatt ökade med 4 procent till 8,6 (8,3) MSEK - resultatet per aktie uppgick till 0,47 (0,47) SEK. - Nya kunder under första kvartalet var bland andra Freescale, Imbev, Kimberly-Clark, Palm Computer, Ratos, Siemens och Sony BMG. - De förvärvade enheterna The Advantage Performance Group (APG) och The Real Learning Company (RLC) utvecklas positivt både avseen-de resultat och försäljningssynergier. Kontaktinformation Henrik Ekelund VD Tel: 08-5870 7000 Stefan Brown CFO Tel: 08-5870 7062 Thomas Ahlerup IR & Informationschef Tel: 08-5870 7002, mobil 0768-966 300 För ytterligare information besök vår hemsida www.bts.com BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräd-darsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat mark-nadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.

Topics

  • Services, Consulting

For further information please contact:

Rommin Adl

Executive Vice President

Marketing

BTS Group AB (publ)

Phone                                                     +1-646 378 3730

E-mail                                                      rommin.adl@bts.com

 

 

Notes to the editor about BTS Group AB

BTS is a world leading strategy implementation and execution firm. The company accelerates execution by ensuring the workforce is aligned to the strategy, has the right mindset, and has mastered the capabilities needed to deliver business results. BTS leverages customized business simulations and experiential learning initiatives to develop the business acumen, leadership and sales capabilities necessary for superior strategy execution. Partnering with today’s leading corporations, BTS consultants bring passion and deep industry expertise to deliver high-impact solutions that help clients achieve better results, faster. Headquartered in Stockholm, Sweden, BTS has more than 400 professionals in 32 offices located on six continents. Partnering with nearly 400 organizations, including more than 30 of the world’s largest corporations, BTS’s major clients are some of the most respected names in business: Google, Tencent, Atlas Copco, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, HP, and Unilever.

BTS Group AB revenues were MSEK 781,5 in 2014.

BTS is a public company listed on the NASDAQ-OMX Stockholm exchange and trades under the symbol BTS b.

For more information, please visit www.bts.com.

Please also visit our newsroom at http://www.mynewsdesk.com/se/bts

Every care has been taken in the translation of this press release. In the event of discrepancies, however, the Swedish original will supersede the English translation. This information has been disclosed according to the Financial Instruments Trading Act and/or Securities Trading Act.

Contacts

Rommin Adl

Press contact Executive Vice President Marketing +1-646-378 3730