Press release -

BTS Group AB utser valberedning

Stockholm den 27 oktober, 2008

 

BTS Group AB utser valberedning

BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbildningsföretag inom området affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, meddelar att en valberedning har utsetts för BTS Group AB.

BTS tre största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Dag Sehlin utsett följande personer att ingå i valberedningen:

  • Anders Dahl, Civilekonom
  • Dag Sehlin, Styrelsens Ordförande, BTS Group AB
  • Stefan af Petersens, BTS Group AB

Anders Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen samt revisorer men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Aktieägare i BTS Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under adressen: BTS Group AB, Grevgatan 34, 114 53 Stockholm.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Anders Dahl, e-mail: anders.dahl2@comhem.se

Dag Sehlin, e-mail: dag.sehlin@piccola.se

För ytterligare information:

Thomas Ahlerup

Senior Vice President

Investor and Corporate Communications

BTS Group AB

Phone +46-8-5870 7002

Mobile +46-768-966300

E-mail thomas.ahlerup@bts.com

Om BTS Group AB

BTS samarbetar med ledande företag för att stimulera förändring och förbättra affärsresultat. BTS är världsledande inom skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, lösningar som hjälper ledande företag att växa och bli framgångsrika genom förändrings- och förbättringsprocesser.

BTS adderar värde främst inom tre områden: Strategisk Färdriktning & Affärsmannaskap, Ledarskap & Chefskap och Försäljning.BTS har också gedigen kunskap inom Operational Excellence & Projektledning och erbjuder en innovativ "Engage for Change" process.

BTS har drygt 250 kunniga medarbetare och mer än 400 kunder, inklusive ca 40 företag på US Fortune 100-listan och ca 25 företag på Global Fortune 100-listan över världens största företag. 2007 översteg BTS intäkter USD 80 miljoner. Ett urval av BTS kunder är: AT&T, Ericsson, Kimberly-Clark, Nokia, Sony, Toyota, Unilever och Xerox.

BTS har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, London, Madrid, Bilbao, Bryssel, Johannesburg, Singapore, Beijing, Sydney, Melbourne, San Francisco, Philadelphia, Stamford, New York, Chicago, Scottsdale och Mexiko City.

BTS är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen BTS B.

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Topics

  • Economy, Finance

Categories

  • årsstämma
  • valberedning

Contacts

Rommin Adl

Press contact Executive Vice President Marketing +1-646-378 3730