Pressmeddelande -

Enkel mobil ​app​ vägleder patienter inför operation

Den svenska regeringen har publicerat Vision e-hälsa, i vilket det står att “år 2025 kommer Sverige vara bäst i världen på att använda möjligheter som digitalisering och e-hälsa erbjuder.” 1. 

Buddy Healthcare, som är grundat i Finland, vill stöda svenska sjukhus att digitalisera patienters väg till vården och automatisera det administrativa arbetet för vårdpersonal gällande uppföljning och kommunikation med patienten.

Vad är BuddyCare Platform?

En patient som ska genomgå en operation laddar ner BuddyCare App till mobilen. Patienten kommer få tidsinställd utbildande information, checklistor, blanketter för förhandsuppgifter och påminnelser, som kommer hålla patienten på rätt spår. Appen stöder patienten och guidar hen genom hela vårdprocessen.

Medan patienten använder mobilapplikationen använder vårdpersonalen ett webbaserat verktyg. Genom den har vårdpersonalen insyn i patientens aktiviteter i realtid. Datan hjälper vårdpersonalen att identifiera patienter som har eller kommer att avvika i vårdprocessen.

Hur hjälper BuddyCare Platform patienter och sjukhus?

Fördelar för patienterna:

 • Patienten är alltid medveten om vad som är nästa steg
 • All information finns tillgänglig på samma plats 24/7
 • Nytt innovativt verktyg (app) förbättrar kommunikationen och patientens upplevelse

Fördelar för vårdpersonal:

 • Informerade patienter kommer vara på rätt plats på rätt tid och väl förberedda
 • Minskade kostnader (mindre avbokningar, no shows)
 • Signifikant minskning av administrativt arbete (samtal, mejl o.s.v.)

Avbokade operationer och att patienter inte dyker upp orksakar höga kostnader, BuddyCare hjälper att minska dem.

 • Enligt Elina Turunens avhandling (magister i hälsovetenskaper) orsakar avbokningar på operationsdagen kostnader på 1,2 miljoner euro (ca. 12 500 000 svenska kronor) på Kuopios Universitetssjukhus årligen. Ungefär 80% av inställda operationer avbokades redan före operationsdagen. 2
 • En amerikansk kohortstudie (2017) påvisar effektiviteten med automatiserad digital rådgivning (Automated Digital Remote Guidance) för patienter med höft- och knäartroplastik. Studien resulterade i betydande besparingar när patienter fått rådgivning digitalt jämfört med patienter som fått traditionell guidning. ($656.52/patient) 3

Vi välkomnar er att besöka vår Vitalis booth B02:49! Vår Chief Sales Offier Markus Lind (+358 44 083 3741), och Chief Operating Officer Peter Hänninen (+358 40 156 0338) berättar gärna mera om den finska hälso-innovationen. Read more about Buddy Healthcare here.

Referensen

1 Vision for e-health 2025 by Swedish government: https://www.government.se/information-material/2016/08/vision-for-ehealth-2025/

2 Turunen, E (2018), Preoperatiivisen hoidonsuunnittelumallin vaikutukset elektiivisten leikkausten peruuntumisiin, V (abstract) & (dissertations in health sciences, University of Eastern Finland), http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2838-2/urn_isbn_978-952-61-2838-2.pdf

3 Rosner BI, Goltlieb M, Anderson WN (2017) Effectiveness of an Automated Digital Remote Guidance and Telemonitoring Platform on Costs, Readmissions, and Complications After Hip and Knee Arthroplasties. The Journal of Arthroplasty 33 (2018), 988 – 996, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29229238

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälso-, sjukvård

Kategorier

 • kirurgi
 • surgery
 • operation
 • ortopedisk
 • hälsoinspiratören
 • care coordination
 • health news
 • automated digital remote guidance
 • telemonitoring platform
 • future health
 • ehälsa
 • vård
 • life science
 • care pathway management
 • patient engagement
 • health technology
 • automatisera det administrativa arbetet
 • digitalisera patienters väg
 • sjukhus
 • hospital
 • buddycare
 • buddy healthcare
 • e-hälsa
 • app till mobilen
 • healthcare lean
 • buddycare platform
 • mobile app
 • care coordination automation
 • surgery guidance
 • digital health
 • remote patient monitoring
 • digital patient guidance
 • mhealth
 • vitalis
 • buddycare app till mobilen
 • vitalis2019
 • digital rådgivning
 • pressmeddelande
 • pressrelease

Buddy Healthcare is a young Finnish company dedicated to helping hospitals and clinics with digital patient guidance and monitoring. The company is on a mission to transform care coordination in hospitals and clinics by making care accessible and measurable for everyone, everywhere and anytime.

The company’s specialties include following type or surgeries: ENT (ear, throat, nose), orthopedic, pediatric, bariatric surgery, plastic surgery, gastroenterology, gastrointestinal and general surgeries. Lately, the BuddyCare mobile App guiding solution has been also used also for example in guiding breastfeeding mothers and the company now aims to expand to guiding more patient groups than just surgery patients in the future. 

Buddy Healthcare is on a mission to transform care coordination in hospitals and clinics by making care accessible and measurable for everyone, everywhere and anytime.

Currently, Buddy Healthcare has operations in Finland (3/5 University Hospitals and nearly half of the regional hospitals use the BuddyCare Platform), Germany and the USA. Rapidly growing Buddy Healthcare is now dedicating more resources to serve the digitalizing Swedish market and is aiming at recruiting  Nordic Sales Manager based in Sweden. 

Presskontakt

Pipsa Otra-aho

Presskontakt Marketing Manager