Pressmeddelande -

Internationell konferens om hållbart stadsbyggande

Den 19-20 oktober kommer svenska och internationella branschföreträdare och offentliga beslutsfattare att mötas i Stockholm på en konferens om det senaste inom hållbara bygg- och stadsutvecklingsprojekt.

Stockholm, som 2010 utnämndes till den första europeiska miljöhuvudstaden någonsin, kommer att hålla konferensen Building Sustainability. Det blir en omfattande mötesplats för politiker och tjänstemän från hela världen. Även investerare, byggare och konsulter inom hållbart byggande kommer att delta. Betoningen ligger på de lyckade stadsplaneringsinitiativ som utgör grunden för stadens miljöutnämning.

Konferensprogrammet innehåller ledande svenska och internationella föredragshållare. Bland föredragsämnena kan nämnas hållbar stadsplanering, energieffektivt byggande, upprustning av åldrande byggnader och bostadsområden, tekniska system för energiförsörjning, vatten, avlopp och avfall samt hur finansieringsinstituten ställer allt högre krav på projektens hållbarhet.

Den andra konferensdagen innehåller dessutom omfattande studiebesök till världsledande stadsutvecklingsprojekt runt om i Stockholm.

”400 platser på konferensen är redan bokade, vilket tydligt visar att detta är ett intressant och viktigt ämne”, säger Gustaf Landahl, Stockholms stad, som är ordförande i styrgruppen för ”Building Sustainability Stockholm 2010.

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • konferens
  • hållbart byggande
  • hållbart samhälle
  • sweden green building council
  • exportrådet
  • symbiocity

Konferensen Building Sustainability Stockholm 2010 är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad, Stockholms Byggmästarförening, Exportrådet och BFAB och utgör en del av det officiella miljöhuvudstadsprogrammet med anledning av att Stockholm under 2010 utnämnts av EU-kommissionen till den första europeiska miljöhuvudstaden någonsin. Medarrangörer till konferensen är följande ledande svenska bygg-, konsult- och arkitektföretag: Equator, NCC, Nyréns, Skanska, Sweco, Tengbom, Tyréns, White och Sweden Green Building Council.

Kontakter

Rickard Wallgren

Presskontakt Projektledare +46 8 586 386 72