Pressmeddelande -

Burlövs Bostäder bygger 148 bostäder längs Dalbyvägen i Arlöv

Burlövs Bostäder AB har genomfört markförvärv för nybyggnation mellan Dalby- och Elisetorpsvägen i Arlöv. För de aktuella fastigheterna har entreprenadupphandling av 110 bostäder fördelat på fyra byggnader samt ett parkeringshus med 278 platser genomförts och byggstart sker våren 2019. I nästa etapp kommer fastigheten bebyggas med ytterligare 38 bostäder i ett 9-våningshus.

De köpta fastigheterna ligger i anslutning till delar av bolagets befintliga bestånd och byggnationen är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt. Förutom nya bostäder ökar även servicen i närområdet och nya attraktiva bostäder i kombination med befintliga ger ett breddat utbud att välja på. Entreprenaden för uppförandet av bostäderna har tilldelats Betonmast Malmö och för parkeringshuset till Gärahovs Bygg. Den sammanlagda investeringsvolymen för projekten överstiger 400 mkr.

”Regionen växer så det knakar och nu skruvar vi upp byggtakten i Burlöv. Byggnationen ligger i ett etablerat och bra läge med närhet till service och den kommande pågatågsstationen. De nya bostäderna kompletterar det vi redan äger i området på ett bra sätt och möjliggör för våra befintliga kunder att bo kvar i samma område med möjlighet till större, mindre eller nyare boende”, säger Mats Åsemo, VD på Burlövs Bostäder AB.

Burlövs Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Skärfläckan AB, som i sin tur ägs av Burlövs kommun. Vi erbjuder ett varierat utbud av 2 500 hyresrätter med tillhörande service.

För mer information kontakta:

Burlövs Bostäder AB www.burlovsbostader.se

Mats Åsemo, VD tfn. 040 – 53 97 07

Marcus Vesterberg, projektchef tfn. 046 – 53 97 05

Betonmast Malmö AB www.betonmast.se

Tomaz Bodmark, VD, tomaz.bodmark@betonmast.se

Gärahovs Bygg www.garahovsbygg.com

Henrik Larsson, distriktschef, henrik.larsson@garahovsbygg.com,

tel: 070 - 605 26 78

Högupplösta bilder över projektet från JAIS Arkitekter bifogas.

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Burlöv

Burlövs kommun ligger strategiskt mycket väl till med närhet till de stora städerna i Öresundsregionen vilket gör kommunen attraktiv att leva och bo i. Burlövs Bostäder äger och hyr ut cirka 2 500 lägenheter och är det ledande fastighetsbolaget i kommunen. Med lägenheter i Arlöv och Åkarp kan bolaget erbjuda ett attraktivt boende genom livets alla skeden med konkurrenskraftiga hyror.