Gå direkt till innehåll

Kontakt

Elisabeth Marcusson

Elisabeth Marcusson

Presskontakt Kommunikationschef 040-625 61 12
Sara Vestering (M)

Sara Vestering (M)

Kommunstyrelsens ordförande 040-625 62 45
Mia Eldh-Holmqvist (M)

Mia Eldh-Holmqvist (M)

Socialnämndens ordförande 070-6342060
Fredrik Löfqvist

Fredrik Löfqvist

Kommundirektör 040 - 625 61 06
Maria Zinatbakhsh Popoola

Maria Zinatbakhsh Popoola

Socialchef 040 - 625 60 27
Mats Jönsson

Mats Jönsson

Förvaltningschef Utbildnings- och kulturförvaltningen 040 - 625 61 88
Charlotta Delin Wemme

Charlotta Delin Wemme

Kanslichef 040-625 63 87
Ola Nyberg

Ola Nyberg

Ekonomichef 040 – 625 61 63
Peter Nyberg

Peter Nyberg

Biträdande förvaltningschef Utbildnings- och kulturförvaltningen 040 - 625 60 76
Cecilia Lundborg Fehrlund

Cecilia Lundborg Fehrlund

Verksamhetschef Utbildnings- och kulturförvaltningen 040 - 625 61 71
Annette Ekenberg

Annette Ekenberg

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 040 - 625 61 62
Mona Hirche

Mona Hirche

Verksamhetschef Vård och omsorg 040 - 625 61 65
Elin Tängermyr

Elin Tängermyr

Tillväxtchef 040-625 69 30
Martina Zelenkova Olsson

Martina Zelenkova Olsson

Miljö- och byggchef 040 - 625 64 47
Reia Sofiadotter

Reia Sofiadotter

Kultur- och fritidschef 040-625 66 72
Ola Moberg

Ola Moberg

Kostchef 040-625 61 42
Madeleine Tham

Madeleine Tham

Verksamhetscontroller 040-625 69 09
Krister Persson

Krister Persson

Näringslivssamordnare Burlövs kommun 040-625 63 29
Anna Stening Frost

Anna Stening Frost

Näringslivssamordnare Burlövs kommun 040-625 61 80
Alisa Burek

Alisa Burek

Verksamhetschef Vård och omsorg 040 - 625 60 54
Pontus Borgstrand

Pontus Borgstrand

Samhällsbyggnadschef 040 - 625 63 51
Sandra Tauberman

Sandra Tauberman

Kvalitets- och utvecklingschef Utbildnings- och kulturförvaltningen 040 - 625 62 92
Helena Collijn

Helena Collijn

Verksamhetschef Centrala elevhälsan 040 - 625 61 51
Joel Tufvesson

Joel Tufvesson

Stadsarkitekt 040 - 625 68 45
Stefan Sjöström

Stefan Sjöström

Badchef 040 - 625 63 53
Karin Lindbom

Karin Lindbom

Kultursekreterare 040 - 625 63 67

Karin Åström

Rektor Östragårdens förskola i Åkarp 040-6256772
Erica Ek

Erica Ek

Måltidsstrateg 040 - 625 60 68
Husein Abdulah

Husein Abdulah

Projektledare 040-625 69 79
Hind Hasoun

Hind Hasoun

Samordnare 040 - 625 62 77

Love Frykman

Miljöstrateg 040 - 625 63 28

Den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet.

Burlöv är en kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund med 20 000 invånare. Vi har en nära organisationskultur där vi arbetar för att skapa attraktiva, hållbara, tillgängliga och trygga Burlöv. Tillsammans utvecklar vi kommunen och skapar värde för våra medborgare och näringsliv.