Pressmeddelande -

Business Region Skåne fyller 10 år

I tio år har Business Region Skåne och dess dotterbolag arbetat för att stärka Skåne genom att attrahera fler besökare, fler evenemang och möten, fler företag och fler filmproduktioner till Skåne. De tio åren sammanfattas nu i en decennierapport som tagits fram tillsammans med Øresundsinstituttet.

Antalet kommersiella gästnätter ökade med 33 procent mellan 2008 och 2017. 

Mellan 2009 och 2017 medverkade dotterbolaget Invest in Skåne till mer än 170 internationella investeringar och mer än 200 skånska exportorder. 

Antalet sysselsatta i utlandsägda företag i Skåne ökade med 13 procent mellan 2008 och 2017. 

Event in Skåne har tillsammans med partners värvat sammanlagt omkring 400 event och möten (inräknat återkommande event), vilka sammantaget skapat en turismekonomisk omsättning till ett värde av mer än två miljarder kronor. 

Mellan 2013 och 2017 satsade Film i Skåne 80 miljoner kronor på att medfinansiera film- och tv-projekt som gav 298 miljoner kronor i direkt omsättning i Skåne och 802 miljoner kronor i totala samhällsintäkter.

Resultat som stärker Skåne

Dessa resultat och effekter visar att Business Region Skånes unika konstruktion och gedigna arbete ger resultat som stärker Skåne på lång sikt. 

- Vi är en resultatfokuserad koncern som gör verkstad av de uppdrag som vi får från våra ägare Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Under dessa tio år har fantastiska krafter från kommuner, regionen, näringslivet, akademi och statliga myndigheter bidragit till att BRS lyckats med genomförandet av de strategier som styrelserna beslutat om och som dotterbolagens drivande och motiverade medarbetare verkställt, säger Anders Karlsson, ordförande i Business Region Skåne AB:s styrelse.

Framåtblick

Business Region Skåne står inte still utan har som ambition att öka takten på insatser och investeringar för att kunna bidra till att ännu mer stärka platsen Skåne.

- Samtidigt som vi ser goda möjligheter för Skåne finns stora utmaningar inom flera områden, men genom att arbeta för en attraktiv region skapar vi bättre förutsättningar för att forma en framtid med möjligheter för de som bor och verkar i Skåne och de som vill komma hit för att vara med och skapa morgondagens Skåne, säger Susanne Magnusson, VD för Business Region Skåne.

Läs hela rapporten här (PDF)

Kontaktuppgifter:

Anders Karlsson, ordförande Business Region Skåne AB, 070-522 39 65

Susanne Magnusson, VD Business Region Skåne AB, 0768-87 04 21, Susanne.E.Magnusson@skane.se

Måns Renntun, kommunikationsansvarig Business Region Skåne AB, 0768-87 13 70, mans.renntun@skane.se

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • skåne
  • business region skåne

Regioner

  • Skåne

Business Region Skåne är Skånes marknadskoncern. Med dotterbolagen Tourism in Skåne, Event in Skåne, Invest in Skåne och Film i Skåne samordnar vi marknadsföringen av Skåne, utvecklar Skåne och stärker varumärket Skåne. Business Region Skåne ägs av Region Skåne och de skånska kommunerna.

Kontakter

Pia Jönsson-Rajgård

Presskontakt t.f. VD Business Region Skåne Business Region Skåne 040-675 34 47