Pressmeddelande -

Business Region Göteborg får 58,4 miljoner för biogassatsningar som minskar klimatpåverkan

Business Region Göteborg får 58,4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårds-verket till lokala klimatinvesteringar (Klimp). Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 39 240 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från omkring 13 500 bilar. Den samlade investeringen för åtgärderna uppgår till 194 miljoner kronor. Detta är sista året som bidrag beviljas till Klimp.


- Bidragen gör att biogasen blir ett drivmedel som kan få en stor betydelse. Det sänder positiva signaler till jordbruksföretag, biogasindustri, transportföretag, utförare av kollektivtrafik och tillverkare av tunga fordon, säger Bernt Svensén, projektledare för Biogas Väst på Business Region Göteborg.

Västsverige har via Biogas Väst/BRG en unik chans att vidmakthålla en ledande position inom biogasområdet. Arbetet i Västsverige uppmärksammades förra veckan då Business Region Göteborg, som första svenska organisation, fick det prestigefyllda amerikanska miljöpriset Blue Sky Award för skapandet av Biogas Väst, det första regionala biogasprojektet.

- Business Region Göteborgs engagemang är viktigt för att vi ska nå de långsiktiga klimatmålen. Det finns ett stort intresse för att minska klimatpåverkan som måste tillvaratas, säger Gunnel Horm, chef för Naturvårdsverkets enhet för investeringsprogram som administrerar Klimpansökningar.

Business Region Göteborgs klimatinvesteringar omfattar satsningar på
biogasproduktion, tankställe och gasdrivna bussar och lastbilar. Bidraget på totalt 58,4 miljoner kronor fördelas på följande projekt, där den totala miljöinvesteringen anges inom parentes:

• Flytande biogas i Lidköping: 16 050 000 kronor (53 500 000 kronor) Lidköpings kommun/Göteborg Energi/Swedish Biogas
• Busstankstation för flytande biogas i Lidköping: 4 590 000 kronor
(15 300 000 kronor) FordonsGas Sverige AB
• Utbyggnad av biogasanläggning: 20 400 000 kronor (68 000 000 kronor) Skövde kommun
• Biogas Brålanda - Biogasledningar, mätutrustning, uppgradering och
tankstation: 15 345 000 kronor (51 150 000 kronor) Innovatum AB/ Hushållningssällskapet
• Gasdriven tung trafik - Dual fuel teknik: 1 740 000 kronor (5 800 000
kronor) Götene kommun
• Administration: 294 800 kronor (589 600 kronor) Business Region Göteborg AB

Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 39 240 ton per år och energianvändningen beräknas minska med 5 900 MWh per år. Business Region Göteborg har tidigare beviljats Klimp-bidrag vid två tillfällen. Sammanlagt får bolaget 91,3 miljoner kronor i bidrag för åtgärder som beräknas minska de årliga utsläppen med 58 100 ton.

OM BLUE SKY AWARD
Business Region Göteborg AB - BRG - fick i förra veckan det amerikanska miljöpriset Blue Sky Award för skapandet av Biogas Väst, det första regionala biogasprojektet i Sverige. Det har bidragit till att biogas används som förnyelsebart bränsle i cirka 7000 gasdrivna bilar, bussar och tunga fordon.

Motivering:
-Speciellt har BRG inspirerat de många utländska gäster som besökt Sverige att själva dra nytta av svensk expertis för att utveckla biogas för fordon lokalt, säger John Boesel, VD för Calstart, som delar ut priset. Calstart förväntar sig att den kaliforniska biogasindustrin kommer att växa snabbt de närmaste åren, till stor del baserat på det man lärt sig från Sverige.

Kontakt:
Hans Larsson, Business Region Göteborg
Tel 031-61 24 59 hans.larsson@businessregion.se

Bernt Svensén, Business Region Göteborg
Tel 031-61 56 19 bernt.svensen@businessregion.se
Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till en stark tillväxt, hög sysselsättning samt ett mångsidigt näringsliv i regionen.

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Göteborg

Kontakter

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188