Pressmeddelande -

Första steget mot ny forskningsmiljö vid Sahlgrenska

Göteborgs Stad går vidare med planerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Fastighetsutvecklaren SveaNor får markanvisning och vill bygga helt ny utbildnings- och forskningsmiljö.

I dag väntas fastighetsnämnden bevilja en markanvisning till SveaNor Fastigheter AB för området där Sahlgrenska Universitetssjukhuset möter Göteborgs universitet med Sahlgrenska akademin.

Det handlar om 75 000 kvadratmeter nybyggda lokaler i tre hus. Ett av husen planeras att byggas över Per Dubbsgatan till Medicinareberget mitt emot sjukhusområdet. Där har även Göteborgs universitet omfattande expansionsplaner.

Fastighetsnämndens beslut innebär att ett formellt steg tas för att öppna upp för de stora investeringar inom näringsliv, forskning och utbildning, i anslutning till vården, som tidigare presenterats på idéstadiet.

På längre sikt skapas en inbjudande och modern stadsmiljö hela vägen från Sahlgrenska till Linné. Där ska kunskap flöda mellan olika forskningsområden, utbildningar och företag inom life science. Det förväntas leda till innovationer och nya jobb, och stärka Göteborgsregionen.

Markanvisningen till SveaNor innebär att bolaget får ensamrätt under två år att förhandla om förvärv av den mark som Göteborgs Stad äger inom området, samt förhandla om övriga villkor kring exploateringen.

- Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i Göteborgsregionen. Här finns unika förutsättningar för att attrahera kompetens och investeringar inom life science, säger SveaNors vd Steinar Stokke.

SveaNor etablerades i Sverige 2010 och har flera aktuella projekt i Stockolmsområdet, bland annat vid Nya Karolinska Sjukhuset i Solna och vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge

Fastighetskontoret konstaterar i beslutsunderlaget att projektet är intressant och lovande, men fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. En mängd frågor återstår att lösa innan det med säkerhet går att säga att det kan genomföras.

SveaNor och Västfastigheter inom Västra Götalandsregionen genomför nu en arkitekttävling för området.

För mer information om markanvisningen går det bra att kontakta Peter Junker, biträdande fastighetsdirektör Göteborgs Stad, 031-3681074 peter.junker@fastighet.goteborg.se.

Business Region Göteborgs kommunikationschef Kenny Genborg, 0730-610188 kenny.genborg@businessregion.se, kan förmedla kontakt med rätt person för de olika delarna av satsningen.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • business region göteborg
  • göteborgsregionen
  • life science
  • sahlgrenska
  • göteborgs universitet
  • sveanor

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Kontakter

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188