Pressmeddelande -

Göteborg en europeisk förebild inom entreprenörskap

Göteborgsregionen är en förebild för flera europeiska regioner i arbetet med att stötta entreprenörskap. Det är en av lärdomarna från ett treårigt EU-projekt, Imageen. Tre av sju regioner har inspirerats av goda exempel från Göteborgsregionen.

Slutsatserna presenteras på World Entrepreunership Forum som startar i dag i franska Lyon. De sju EU-regioner som deltagit i Imageen-projektet samlas på forumet för att slutsummera. Deltagarna är - förutom Göteborgsregionen - Lyon i Frankrike, Turin i Italien, Birmingham i Storbritannien, Warszawa i Polen, München i Tyskland och Granada i Spanien.
Syftet med projektet har varit att de samverkande regionerna ska ta del av varandras goda exempel på hur man arbetar med nyföretagande och entreprenörskap.

Anna-Lena Johansson är chef för företagsutveckling på Business Region Göteborg (BRG) och finns på plats i Lyon där hon bland annat kommer att presentera vad Göteborgsregionen erbjuder företag med tillväxtambitioner.
- Att delta i Imageen-projektet har varit ett sätt att både lära och lära ut - att inspireras och inspirera, att få företag att växa och företagare att våga satsa. Det känns roligt och inspirerande att driva verksamheter som kan bidra till utveckling även på andra håll inom Europa, säger hon.

Nu går de deltagande regionerna vidare med var sitt gott exempel som presenterats inom ramen för projektet. Tre regioner av sju satsar på verksamheter som utvecklats i Göteborgsregionen och av BRG:
•    Lyon och Granada väljer Expedition Framåt - ett tillväxtprogram som erbjuder rådgivning, kompetensutveckling och mötesplatser och som skapade 1 000 nya jobb under finanskrisen.
•    Warszawa väljer Mind your own business - ett nystartskontor som erbjuder kostnadsfri vägledning och tips för den som vill förverkliga sin affärsidé.

- Under de senaste tre åren har vi lärt oss mycket av kollegorna i andra EU-regioner, säger Frédéric Agate, chef för entreprenörskapsfrågor vid Handelskammaren i Lyon. För vår del intresserar vi oss särskilt för det svenska programmet Expedition Framåt. Svenskarna har verkligen lyckats implementera ett utvecklingsprogram för att stödja utvecklingen av små och medelstora företag, idéer som vi i Lyon nu kan använda oss av för att utveckla vårt lokala näringsliv och skapa nya jobb.

Göteborgsregionen har i sin tur inspirerats av Lyon, som har tagit ett helhetsgrepp när det gäller nyföretagarfrågor, och förbereder sig nu för ett arbetssätt i samma anda.


Fakta Imageen
Imageen (Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreunership Netwoork ) är ett treårigt EU-projekt som syftat till att förbättra metoder och styrning av europeiska nätverk för entreprenörer. Sju EU-regioner (se ovan) har deltagit med målet att med hjälp av goda exempel lära av varandra.
www.imageen.eu

Fakta World Entrepreneurship Forum
World Entrepreneurship Forum (WEF) pågår den 24-27 oktober i Lyon i Frankrike. Målet med verksamheten, som startade för fem år sedan, är att låta entreprenörsinriktade företagsledare, akademiker, forskare och politiker från hela världen mötas i en global think-tank. Där diskuterar man med stor samhällsbredd kring frågan hur nya jobb skapas. Sociala frågor och rättvisefrågor speglas också.
Vid WEF:s möte i Singapore 2011 fick Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, motta priset Entrepreneur for the World Award, i kategorin Årets politiker. Hon belönades, som det sades i prismotiveringen, ”för sitt stora engagemang och stöd för entreprenörskap i Göteborg … som förtjänar att uppmärksammas internationellt”. De två tidigare mottagarna av samma pris är Christine Lagarde, chef för Internationella Valutafonden (IMF) och tidigare finansminister i Frankrike, samt Mary Robinson, tidigare president i Republiken Irland. Anneli Hulthén finns även på plats vid årets forum och kommer att vara en av talarna under prisceremonin.
www.world-entrepreneurship-forum.com

Mer information:
Anna-Lena Johansson, chef för Företagsutveckling, Business Region Göteborg, 0705-55 89 19.
Anders Johansson, pressansvarig, Business Region Göteborg, 0706-01 16 63.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • anna-lena johansson
  • world entrepreneurship forum
  • imageen
  • entreprenörskap
  • nyföretagande
  • göteborgsregionen
  • business region göteborg

Regioner

  • Västra Götaland

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.

Kontakter

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188