Pressmeddelande -

Göteborgs näringsliv intresserar riksdagens näringsutskott

Business Region Göteborg anordnar den 13-14 januari ett studiebesök för moderata ledamöter och suppleanter i riksdagens näringsutskott. Besökarnas uttalade syfte med visiten är att de vill komma nära näringslivets verklighet och fånga upp de tankar och idéer som förekommer i Göteborgsregionen.

Besöket inleds med att Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborgs, Sabine Söndergaard, vd på Göteborg & Co, samt Robert Odenjung, informationsansvarig på Västsvenska Industri- och handelskammaren, tillsammans presenterar aktuella utmaningar för näringslivet i Göteborgsregionen.

-Det är första gången sedan valet som representanter från näringsutskottet väljer att komma till Göteborg, säger Patrik Andersson.

 För att ge gästerna en mer konkret förståelse av det regionala näringslivet kommer även tre riktade studiebesök att genomföras. Representanterna för näringsutskottet är bland annat intresserade av att få exempel på hur nya och kreativa näringar utvecklas i regionen.

-Vi kommer bland annat besöka Brewhouse, en satsning som är unik i Sverige, samt ta del av visualiseringsprojekt på Lindholmen som kopplar ihop avancerad teknologi med ett brett spektra av användningsområden, berättar riksdagsledamot Hans Rothenberg.

 Utöver detta kommer besöks även nystartskontoret Mind Your Own Business i Angered. Där får besökarna ta del av hur Göteborgsregionen stimulerar näringslivet genom att hjälpa entreprenörer att utveckla sina idéer till välfungerande företag.  

 Programmet för dagen finns bifogat som pdf.

 För mer information kontakta:

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, på telefonnummer 070 – 585 48 81

 Hans Rothenberg, riksdagsledamot, på telefonnummer 070 – 398 82 00 eller 08 – 786 47 49

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • hans rothenberg
  • patrik andersson
  • brewhouse
  • mind your own business
  • business region göteborg
  • göteborgsregionen

Regioner

  • Västra Götaland

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.

Kontakter

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188