Pressmeddelande -

Göteborgsregionens hundra största företag

Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar AB är fortfarande Göteborgsregionens största företag sett till antalet anställda. Det framgår av den årliga listan med de hundra största företagen i regionen som sammanställs av Business Region Göteborg.

Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot omvärlden och internationella handelsrelationer. Den tidiga internationaliseringen märks än idag i regionens näringsliv och här finns många företag som lyckats växa på globala marknader. Jämfört med andra städer i samma storlek har Göteborg ovanligt många stora företag, några så stora att de klassas som multinationella.

De hundra största privata företagen i Göteborgsregionen har tillsammans 88 900 anställda, vilket motsvarar nästan var femte anställd. I listans topp har det inte skett några förändringar under 2013 jämfört med året innan. Volvo Personvagnar är Göteborgsregionens klart största arbetsgivare med sina 11 325 anställda. Därefter följer Volvo Lastvagnar, Chalmers Tekniska Högskola och SKF.

När det gäller storlek utifrån börsvärde är Arcam och Opus Group nya på tio-i-topplistan efter väldigt stora kursuppgångar under året. Det generellt goda börsåret 2013 avspeglade sig även på listans helhet. Vi kan också konstatera att Getinge, som flyttar sitt huvudkontor till Göteborg under våren, förmodligen kommer att hamna högt på nästa års lista.

På listan över de tio största företagen sett utifrån omsättning har det bara skett en inbördes förändring: Akzo Nobel och Papyrus har bytt plats som åtta respektive nia.


Göteborgsregionens tio största företag 2013 (antal anställda):

1. Volvo Personvagnar AB (11 325)
2. Volvo Lastvagnar AB (4 175)
3. Chalmers tekniska högskola (2 925)
4. SKF Sverige AB (2 725)
5. Volvo Information Technology AB (2 475)
6. Ericsson AB (2 225)
7. AstraZeneca AB (2 025)
8. Posten Meddelande AB (1 975)
9. Samhall AB (1 525)
10. SCA Hygiene Products AB (1 425)

Hela rapporten bifogas nedan och du hittar den även här.


För mer information kontakta:
Mårten Andersson
Analytiker, Business Region Göteborg
Tel: 031-367 62 11  


Ämnen

  • Företagande, allmänt

Taggar

  • sysselsättning
  • stora företag
  • göteborgsregionen
  • business region göteborg

Regioner

  • Kungsbacka

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.

Presskontakt

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188

Relaterat material