Pressmeddelande -

Hållbar kollektivtrafik lockar nordiska grannar till Göteborg

Det finns ett stort internationellt intresse, inte minst från de nordiska länderna, kring hållbar kollektivtrafik i städer. I Göteborg ligger man i framkant vad gäller hybrid- och elbussar i kollektivtrafik. Mycket tack vare goda samarbeten mellan näringslivet, den offentliga sektorn och akademin.

Den 18 februari anordnar Green Gothenburg ett seminarium kring vilka framgångsfaktorer som ligger bakom Göteborgs arbete med hållbar kollektivtrafik och hur andra länder kan bygga vidare på samma koncept. Flera huvudmän från kollektivtrafiken i de nordiska länderna kommer till seminariet.

– Vi har märkt att det finns ett internationellt intresse för hur vi arbetar med att skapa en hållbar kollektivtrafik. På seminariet kommer vi visa hur Göteborg har lyckats med detta tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan näringslivet, den offentliga sektorn och akademin, berättar Bernt Svensén, ansvarig för Green Gothenburg, på Business Region Göteborg.

Ett av skälen till att Göteborg ligger i framkant inom hållbar kollektivtrafik är samarbetet i projektet HyperBus, som startade 2011 och som pågår fram till slutet av 2014. Göteborg är testarena för projektet Hyperbus som handlar om plug-in teknik för hybridbussar, snabbladdningsstationer samt test i verklig stadsmiljö på busslinje 60 här i staden.

Erfarenheterna tar man nu vidare i det nya samarbetet ElectriCity, vars mål är att skapa ett innovativt elektrifierat bussystem som är en del av kollektivtrafiken i Göteborg. Från och med juni nästa år kommer ljudlösa, utsläppsfria elbussar från Volvo att trafikera sträckan mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. Ombord kommer resenärerna att ha tillgång till ny teknik och minst en av hållplatserna kommer att vara inomhus.

På seminariet kommer aktörerna att berätta om planerna för ElectriCity och vilka lärdomar som dragits av HyperBus-projektet. Seminariet avslutas med en diskussion mellan företrädare för de nordiska länderna. Besökarna kommer även att få åka laddbuss i befintlig kollektivtrafik.

– De goda erfarenheter som finns i Göteborg går att bygga vidare på i andra städer, vilket vi givetvis hoppas kunna bidra med. Göteborg fortsätter att ligga i framkant inom dessa frågor inte minst genom att vi kommer att vara framtidens demonstrationsarena, säger Bernt Svensén, Business Region Göteborg.

ElectriCity
Nystartat samarbete med målet är att skapa ett innovativt elektrifierat bussystem. I projektet ingår också utveckling och tester av nya tjänster och produkter, som ska bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik. Det gäller bland annat hållplatslösningar inomhus, säkerhetsfrågor, gröna depåer och energilösningar. Projektet har initierats av Volvokoncernen. Övriga aktörer är bland andra Västra Götalandsregionen, Göteborg Energi, Västtrafik, Göteborgs Stad, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Energimyndigheten, Business Region Göteborg, Älvstranden Utveckling, Akademiska Hus samt Chalmers Fastigheter.

HyperBus
HyperBus står för Hybrid and Plug-in Extended Range Bus system och är ett samarbete mellan Volvo Bussar, Göteborg Energi, Västtrafik, Trafikkontoret och Business Region Göteborg. Projektet delfinansieras av Life+, som är en satsning initierad av Europeiska Unionen.

Green Gothenburg
Green Gothenburg drivs av Business Region Göteborg och är en plattform för att marknadsföra Göteborgsregionens  spetskompetens inom miljöteknik.


För mer information kontakta:
Bernt Svensén
Projektledare för Green Gothenburg, Business Region Göteborg
Tel: 031-367 61 73


Ämnen

  • Företagande, allmänt

Taggar

  • green gothenburg
  • business region göteborg
  • bernt svensén
  • hyperbus
  • electricity
  • hållbar kollektivtrafik

Regioner

  • Västra Götaland

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar
13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Presskontakt

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188