Pressmeddelande -

Spetsprojekt ska locka britter till Göteborg

Sverige är ett föregångsland inom fjärrvärme och hållbart byggande. I Göteborg finns spetsprojekt inom dessa områden, vilket väcker internationellt intresse. Nu vill Göteborg locka hit fler utländska besökare och skapa fler affärer. Den 4–6 mars deltar därför Green Gothenburg på Ecobuild i London – världens största mässa inom hållbar design, byggande och bebyggelsemiljö.

Green Gothenburg är en plattform som marknadsför Göteborgsregionens framstående position inom hållbara lösningar. Verksamheten, som drivs av Business Region Göteborg, kommer att ha en monter i den 100 kvadratmeter stora nordiska paviljongen på Ecobuild, för att visa upp hållbart byggande och fjärrvärmesatsningar i Göteborgsregionen. Förra året hade mässan ett tusental utställare från mer än 100 nationer och den besöktes av mer än 45 000 personer.

– Business Region Göteborg deltog förra året på Ecobuild, då tillsammans med olika företag från Göteborg. Det resulterade i ett ökat intresse för studiebesök kring miljöteknik, men också i konkreta affärer och avtal med utländska agenter. Vi hoppas givetvis på ett lika bra utfall med årets besök, säger Sofia McConell, kundansvarig på Business Region Göteborg.

– Mässan har besökare från hela världen, men majoriteten kommer från Storbritannien. När det gäller fjärrvärme så finns ett stort intresse från flera brittiska städer. I Göteborg finns energibolag med lång erfarenhet av fjärrvärmeaffären. Här finns också bolag som säljer teknisk utrustning liksom konsulter med spetskunskap om fjärrvärme.

Även inom hållbart byggande ligger Göteborg långt framme. Det visar inte minst Kvillebäcken, som just nu omvandlas till en stadsdel som uppfyller mycket högt uppställda miljömässiga krav. 

– Att vi har konkreta exempel att visa upp inom både hållbart byggande och fjärrvärme är en stor fördel. Det lockar besökare att komma hit. Nu vill vi få hit ännu fler, avslutar Sofia McConell.

För mer information kontakta:
Sofia Carlsson McConell
Kundansvarig, Business Region Göteborg AB
Tel: 031-367 61 44

 

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Taggar

  • kvillebäcken
  • fjärrvärme i europa
  • fjärrvärme
  • hållbart byggande
  • göteborgsregionen
  • business region göteborg
  • green gothenburg

Regioner

  • Kungsbacka

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Presskontakt

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188