Pressmeddelande -

Fler poliser på gatorna bra för butikerna

Snatterier och stölder är ett mycket stort problem för handeln. Men enligt justitieutskottet ska vi nu få flera synliga poliser på gatorna. - Det är bra för det är där som de gör nytta, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer. När tidningen Dagens Handel anordnade ett säkerhetsseminarium i tisdags avslutades detta med att några politiker redovisade sin syn på problematiken. Moderaten Hillevi Engström beskrev hur alliansens vallöften nu ska bli verklighet. Bland annat genom en kraftig ökning av antalet poliser – till hösten ska det inrättas 300 nya platser på Polishögskolan. Idag finns det 17 000 poliser. År 2010 ska det vara 20 000. Hillevi Engström menade även att arbetsuppgifterna inom polisväsendet måste omfördelas. Idag patrullerar 30 procent medan 70 procent ägnar sig åt administration. Målet är att det ska bli tvärtom. Det behövs också fler anställda med civil kompetens inom polisen, så att de utbildade poliserna utnyttjas bättre för rent polisiära sysslor. Slutligen slog hon ett slag för det förebyggande arbetet som menade ligger helt nere idag. - Vi välkomnar dessa utfästelser och hoppas att de blir verklighet inom kort. En ökad närvaro av uniformerad polis ger direkta resultat i form av färre rån, stölder och andra brott mot våra butiker, säger Per Geijer som menar att ett led i att frigöra resurser är att hitta bättre sätt att hantera de så kallade volymbrotten, till exempel snatteri. - Därför tycker vi också att nylanseringen av Snattefonen är bra. Snattefonen är ett system där väktare och/eller butik kan kommunicera med polisen vid ett misstänkt snatteri. Polisen förhör den misstänkte via telefon i butiken och ser därefter till att denne direkt bötesfälls. - Ett mycket bra system bortsett från att införandet av systemet tar så lång tid. Vi efterlyser ett gemensamt krafttag så att polisdistrikten kan få i gång arbetet med Snattefonen, avslutar Per Geijer. För ytterligare information kontakta: Per Geijer, säkerhetschef i Butikerna Mobil: 070-421 70 30 E-post: per.geijer@butikerna.org Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige. Butikerna är ett samarbete mellan branschorganisationerna Cykel- Motor & Sportfackhandlarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges Möbelhandlare, Svensk Servicehandel & Fast Food, Modebutikerna, Sveriges Färghandlares Riksförbund, Sveriges Glas & Porslinshandlareförbund, Sveriges Leksakshandlares Riksförbund, Zoobranschens Riksförbund, Sveriges bagare & konditorer samt Stockholms Köpmannaförbund som tillsammans idag har cirka 4 500 butiker som medlemmar. Butikerna bildades för att dels driva branschspecifika frågor, dels för att arbeta med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren. www.butikerna.org

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor