Nyhet -

Mons Backe – ett partneringprojekt i världsklass

Under hösten färdigställdes förskolan Mons Backe i Kil, en skola med fokus på modern pedagogik, natur, hållbarhet och miljö. Något som också avspeglar sig i byggnadens utformning och estetik. Skolan, som snart firar ett år, rymmer 108 barn i åldrarna 1-5 år och cirka 30 personal.

Centralt för skolan är den moderna pedagogiken där barnens perspektiv och delaktighet genomsyrar utformningen av byggnaden. Ett projekt som både resulterat i nöjda kunder och uppmärksamhet från omvärlden.Projektet är partneringprojekt där ByggDialog varit totalentreprenör och Kils kommun beställare.

– Samarbetsformen partnering har upplevts som öppet och rättvist. Som beställare har vi fått vara med och påverka stort och smått, och göra aktiva val för en slutprodukt som
vi är riktigt nöjda med och väldigt stolta över. Det har varit ett projekt som fungerat mycket bra, alla inblandade är väldigt nöjda, säger Sandra Hagstrand, fastighetschef på Kils kommun.

”…. en slutprodukt som vi är riktigt nöjda med och väldigt stolta över.”

Förskolan Mons Backe har haft visionen ”En skola i världsklass” med kreativitet och kultur som tema. Närheten till naturen med möjlighet till spännande naturupplevelser och utflykter har varit viktig för skolans utformning och funktion, liksom flexibilitet i byggnaden. Barnen jobbar i så kallade hemvister med olika teman. Tanken är att barnens alla sinnen ska stimuleras genom varierande lokaler där grupperna kan rotera mellan aktiviteter. Det finns rum och funktioner för musik, dans, teater, vattenlek, bygg – konstruktion, hantverk -slöjd och senaste IT-teknik.

– När det gäller pedagogiska miljöer så har vi lång och stor erfarenhet, och samarbetar ofta med några av landets ledande expertis på området. En framtida skola är anpassad efter verksamheten och bör ha ett stort samnyttjande av lokaler. BIM har varit en framgångsfaktor då vi kunnat visualisera exempelvis planlösningar för verksamheten och därigenom uppnått en bra dialog, säger Bosse Rom som varit projektchef i projektet.

Förskolan Mons Backe

Förskolans utformning, pedagogik och arbetssätt har genererat stort intresse från både allmänhet, media, andra kommuner och skolor. För många kommuner har förskolan i Kil blivit en förebild för kommande byggnationer. Den har också uppmärksammats på andra sätt exempelvis i lokaltidningar, studiebesök, på föreläsningar och konferenser.

– Det här har varit ett roligt och spännande projekt, och det känns bra att fått vara med och bidra till samhällsbyggandet med en riktigt lyckad slutprodukt, säger Bosse Rom.

Projektet har omfattat cirka 1200 m2 och haft en budget på 30 mkr. Förskolan stod klar i augusti 2015.

Mer information om projektet hittar du här..

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Kil

Kontakter

Julia Runervik

Presskontakt Marknadskoordinator Kommunikation, marknadsföring, press, media, webb 010-4598854