Gå direkt till innehåll
Årets vinnare av ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” 2022

Nyhet -

Årets vinnare av ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” 2022

Efter utvärdering av kvalitetsnivåer och statistisk kontroll stod två kvar...
Två projekt som presterar på topp gällande projektkvalitet!

Vinnande projekt

Projekt: Uppsala Business Park Labbhus

Byggherre: Corem Property Group
Totalentreprenör: NCC

Projektfakta

 • Budget 106 MSEK
 • Industribyggnad
 • Partnering/strukturerad samverkan
 • Nybyggnadsprojekt
 • Totalentreprenad
 • ABK för entreprenör i tidiga skeden
 • Generalentreprenad

Framgångsfaktorer

Genom att tidigt investera tid i parternas samsyn gavs projektet de allra bästa förutsättningar för framgång. De svåra frågorna reddes ut redan från start vilket lade grund för en samverkan utöver det vanliga. Redan i förfrågningsskedet involverades strategiska parter och gjordes delaktiga i en gemensam målbild.

Parter och individer valdes och matchades för att få ut bäst effekt av varandra. Trygghet, tillit och öppenhet lyfts fram av projektdeltagarna som avgörande framgångsfaktorer. Den gemensam målbilden och allas förståelse för projektets förutsättningar möjliggjorde sänkta kostnadsprognoser trots utmanande omvärldsfaktorer.

> Ta del av fördjupande reportage och intervjuer med vinnarnaProjekt: Sperlingens Backe 47

Byggherre: Vasakronan
Construction Management-samordnare: Byggstyrning

Projektfakta

 • Budget 610 MSEK
 • Förvaltnings-/kontorsbyggnad
 • BIM-projekt
 • Hög projektkomplexitet
 • Om-/tillbyggnadsprojekt
 • Utförandeentreprenad

Framgångsfaktorer

Innovativa och digitala arbetssätt, i kombination med ett prestigelöst och inkluderande ledarskap, gav projektet framgång i en komplex och krävande miljö.

Detta är ett projekt där projektmedarbetarna prisar det goda arbetsklimatet och ledningens hänsyn till och respekt för individen. Hög kompetens och en stark sammanhållning där ”laget kommer framför jaget” bidrog till engagemang och stolthet i alla led. Ett helt digitalt arbetssätt, där alla i realtid haft tillgång till den senaste informationen, skapade transparens, kortade ledtider och gjorde att kostsamma fel kunde undvikas.

> Ta del av fördjupande reportage och intervjuer med vinnarna

Här kan du läsa ett tidigare reportage om projektet Sperlingens Backe 47
Publicerat i Byggvärlden 2022-11-15

Här hittar du ytterligare reportage från prisutdelningen, publicerat i Byggvärlden.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Åse Haglund

Åse Haglund

Presskontakt Kommunikations- & Utbildningsansvarig 070-231 00 22
Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072-713 32 41

Byggherrarna arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen

Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag cirka 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige