Gå direkt till innehåll
Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

Nyhet -

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

Den 1 januari 2025 träder de nya reglerna om projektering och byggarbetsmiljösamordning i kraft.

De nya föreskrifterna ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser.

De nya reglerna har tydligare bestämmelser kring att:

  • förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg-och anläggningsprojekt
  • övergripande organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
  • samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt
  • kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet

Reglerna gäller för byggherrar, projektörer (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

De nya reglerna finns nu tillgängliga i digital form på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Åse Haglund

Åse Haglund

Presskontakt Kommunikations- & Utbildningsansvarig 070-231 00 22
Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072-713 32 41

Byggherrarna arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen

Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag cirka 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige