Gå direkt till innehåll
Webbinarium: Så får du kontroll över affärs- och klimatdata i projekten

Nyhet -

Webbinarium: Så får du kontroll över affärs- och klimatdata i projekten

Den 28 september genomförde vi ett frukostwebbinarium om hur man kan förenkla arbetet med att fånga och säkra miljödata genom hela byggprocessen, samt få kontroll över materialflöden och projektkostnader.

Nu kan du ta del av det inspelade webbinariet och presentationerna.

Se inspelning här

Under webbinariet fick vi ta del av vilken nytta och vilka vinster man kan göra genom att använda sig av den sedan 10 år beprövade branschstandarden "Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard" (BEAst). En smart digitalisering som med en enhetlig kravställan, genom alla led av bygglogistikkedjan, skapar bättre förutsättningar för att kunna uppfylla hållbarhetskraven och samtidigt öka produktiviteten och transparensen i verksamheten.

Arbetsmetoden är ett stort stöd till den som arbetar med planering, upphandling, projektledning, ekonomistyrning, miljöredovisning och har behov av förenklad tillgång till kvalitetssäkrad affärs- och miljödata i projekten.

Med rätt verktyg och arbetsmetoder kan man:
• frigöra tid och spara stora kostnader i verksamheten
• förenkla arbetet med att administrera och följa upp byggupphandlingar
• få bättre planering, styrning och kontroll av byggprocessen och dess kostnader
• få faktabaserad datakvalitet och produktionsstatistik i realtid

Webbinariet avslutades med frågor och diskussioner kring hur skapar vi en neutral samverkansplattform för att implementera Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard nationellt.

Föreläsare

Klicka på respektive föreläsare för att komma direkt till deras föreläsning i inspelningen.

Tommy Lenberg, Byggherrarna (Moderator)
Fredrik Bergman, Stockholms stad
Anders Forsberg, CLOSER/Lindholmen Science Park
Johan Andersson, Stockholm stad
Peter Sundgren, f.d. NCC

Presentationer

Rekommenderade filmer i ämnet

Den 22 juni genomförde Lindholmen Science Park, tillsammans med Byggherrarna, en hearing på temat "Bygglogistik och värdeskapande" med talare från samhälle, näringsliv och akademi. Hela Hearingen spelades in och finns att se i sin helhet här:

> Hearing Synka Mera - Bygglogistik och värdeskapande

Övriga filmtips


Mer information och kontakt

Mer om branschstandarden "Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard" (BEAst) hittar du på BEAst webbplats.

Har du frågor kring BEAst eller vill veta mer om arbetet med att implementera en neutral samverkansplattform nationellt, kontakta gärna nedanstående.

Rikard Larsson, VD på BEAst
E-post: rikard@beast.se
Tel: 070-890 32 76

Anders Forsberg, Lindholmen Science Park
E-post: anders.forsberg@lindholmen.se
Tel: 070-938 83 68

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Åse Haglund

Åse Haglund

Presskontakt Kommunikations- & Utbildningsansvarig 070-231 00 22
Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072-713 32 41

Byggherrarna arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen

Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag cirka 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige