Gå direkt till innehåll
Årets kvalitetsutmärkelse går till projekt där Fabege och Trafikverket är byggherrar. Huvudentreprenörerna i projekten är Zengun, Malmqvist & Co Byggnads samt Peab.
Årets kvalitetsutmärkelse går till projekt där Fabege och Trafikverket är byggherrar. Huvudentreprenörerna i projekten är Zengun, Malmqvist & Co Byggnads samt Peab.

Pressmeddelande -

Årets pristagare ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”

”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” är ett årligt kvalitetspris för bygg- och fastighetssektorn. Det tilldelas projekt som hållit extraordinärt hög projektkvalitet – uthålligt över tid. I år är det tre projekt som passerat nålsögat.

För första gången får ett infrastrukturprojekt priset. Trafikverket är byggherre och Peab är huvudentreprenör. Och bakom de två husprojekten finns en och samma byggherre – Fabege. Entreprenörerna är Zengun och Malmqvist & Co Byggnads. Utmärkelsen delas ut av branschföreningarna Byggherrarna och Byggföretagen tillsammans med Binosight AB.

Då blir det svårt att misslyckas med projektet

- Det är alltid lika spännande att intervjua människorna bakom de fantastiska projekt som tar sig hela vägen fram till kvalitetsutmärkelsen, säger Thomas Samuelsson, vd på Binosight som leder utvecklingen av PQi.

- Det blir så väldigt tydligt att projektens förmåga att leverera kravställd kvalitet, i tid och inom budget hänger starkt samman med projektens mjukare delar. Styrning är givetvis viktigt men det går inte att bara ”styra” sig till framgång. Satsar du på att sätta samman ett kompetent och motiverat team, med en tydlig gemensam målbild, där alla parter och individer jobbar för projektets bästa och inte för sina särintressen, då har du lagt grunden för framgång. Kan du sedan jobba prestigelöst med samverkan, kommunikation och involvering där alla känner sig sedda och viktiga, då blir det svårt att misslyckas. Så vill man lyckas med sina projekt är det dessa bitar man måsta fokusera på. Detta är faktorer som mäts med PQi, berättar Thomas.

PQi minskar riskerna

Tommy Lenberg är vd på Byggherrarna. Han har medverkat i utvecklingen av PQi sedan starten 2016 och ser PQi som en viktig pusselbit i branscharbetet med att minska kostnaderna för fel och brister. En kritisk fråga om vi fortsatt ska ha råd att bygga.

- En effekt av att mäta sina projekt med PQi är ökad transparens som gör det möjligt att identifiera och hantera risker i projekten. Alla parter och alla personer i projektet kommer till tals i mätningarna. Avvikelser kommer upp till ytan tidigt. Man ser vad som riskerar att gå snett och kan åtgärda innan det blir konflikter, förseningar och extra kostnader, säger Tommy.

”Vi måste orka hålla i vårt kvalitetsarbete”

Från och med i år sluter även Byggföretagen upp bakom kvalitetsutmärkelsen. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter Svärd berättar varför.

- Det är tuffa tider i byggbranschen nu. Många av våra medlemmar kämpar för att klara sig igenom krisen. Risken då är att man får lite tunnelseende och försöker lösa allt med att bara spara. För mig är PQi och kvalitetsutmärkelsen en viktig påminnelse om att vi också måste vara långsiktiga och orka hålla i vårt kvalitetsarbete. De som klarar av det kommer att vara vinnare när det vänder. För vänder, det vet vi att det kommer att göra. Här ser jag PQi som ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete – entreprenörer och byggherrar tillsammans – menar Catharina.

Höstens pristagare

Följande byggprojekt, utan inbördes ordning, tilldelas utmärkelsen 2023. Varje projekt kommer att presenteras senare i separata artiklar där de får dela med sig av sina framgångsrecept.

Projekt: Haga Norra – Kvarter 1
Byggherre: Fabege
Huvudentreprenör: Zengun

Projekt: Väg 63 Förbifart Hjulsjö
Byggherre: Trafikverket
Huvudentreprenör: Peab

Projekt: Hägern Mindre 7
Byggherre: Fabege
Huvudentreprenör: Malmqvist & Co Byggnads

Fakta om utmärkelsen:

Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” tilldelas byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med Best Practice för branschen. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande – fram till idag ca 350 projekt. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Priset delas ut av Byggherrarna, Byggföretagen och Binosight AB tillsammans.

PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna: tommy.lenberg@byggherre.se, 072-713 32 41
Catharina Elmsäter Svärd, vd Byggföretagen: cathis@byggforetagen.se, 08-698 58 01
Thomas Samuelsson, vd Binosight: thomas.samuelsson@binosight.com, 073-707 15 56

Ämnen

Kategorier


Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.

Kontakter

Åse Haglund

Åse Haglund

Presskontakt Kommunikations- & Utbildningsansvarig 070-231 00 22
Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072-713 32 41

Byggherrarna arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen

Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag cirka 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige