Gå direkt till innehåll
Bankerna inför nya krav för att motverka arbetslivskriminalitet i byggbranschen

Pressmeddelande -

Bankerna inför nya krav för att motverka arbetslivskriminalitet i byggbranschen

Inom kort startar bankerna sitt initiativ ”Hållbar byggbransch”, som förväntas bidra till sund konkurrens och motverka missförhållanden i byggbranschen. Bankerna inför nu särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet. Vi välkomnar bankernas initiativ då det kommer att öka transparensen i projekten och ser fram emot fortsatt samarbete för en sund byggbransch.

Från och med den 27 november kommer de särskilda villkoren, som har tagits fram i samverkan mellan bankerna och branschföreningar i bygg- och fastighetsbranschen, att tillämpas på nya krediter som offereras. För att underlätta övergången till de nya kraven tillämpas en implementeringsperiod fram till och med den 1 november 2024, för att ge företag i byggbranschen tillräckligt med tid att införa nödvändiga kontrollsystem.

De nya kraven innebär att beställare och byggbolag måste ha nödvändiga kontroll- och uppföljningssystem över de leverantörer som tillåts bedriva verksamhet på en byggarbetsplats.

Alla företag på en byggarbetsplats ska vara föranmälda, kontrollerade och godkända innan de får tillträde till arbetsplatsen. Kontrollerna omfattar bland annat att skatter, avgifter och andra myndighetskrav är uppfyllda. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska dokumenteras genom elektroniska personalliggare och arbetsplatskontroller ska göras med avtalad periodicitet och projektrapporter levereras till beställare/banker.

Till stöd för våra medlemsföretag tar vi nu fram kontraktsvillkor och vägledningar för hur bankinitiativets villkor ska föras vidare genom hela leverantörskedjan.

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Morgan Jansson, vd Rättvist byggande

Läs mer om bankinitiativet Hållbar byggbransch

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag drygt 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Kontakter

Åse Haglund

Åse Haglund

Presskontakt Kommunikations- & Utbildningsansvarig 070-231 00 22
Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072-713 32 41

Byggherrarna arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen

Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag cirka 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige