Gå direkt till innehåll
Stolta pristagare: fr v Robert Granlund, David Davidsson, Filmon Efrem, Gabriel Tomás-Aminoff och Simon Becker.
Stolta pristagare: fr v Robert Granlund, David Davidsson, Filmon Efrem, Gabriel Tomás-Aminoff och Simon Becker.

Pressmeddelande -

”Det är människorna som är projektet” – insikten som lade grunden för kvalitetsutmärkelse

”Det här går aldrig” sa vissa underentreprenörer när de fullt ut insåg utmaningarna vid projektstart. När projektet närmade sig sitt slut kommenterade istället en av dem - ”Det här är bland de bättre byggen jag arbetat på, kan inte komma på något att förbättra”. Trots stora utmaningar lyckades Fabege och Malmqvist Byggnads, tillsammans med sina samarbetspartners i projektet, prestera på topp. Projektkvaliteten var så hög att den nådde ända till kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. Hur bar man sig åt egentligen?

I Klarakvarteren ligger det. Kvarteret Hägern Mindre 7. Centralt drömläge för butiker och kontor i Stockholms innerstad. Men centrala drömlägen kan också vara en mardröm för större byggprojekt. Att balansera störningstider med produktionstider och hantera logistiken i ett stort ombyggnadsprojekt i en central korsning, med kvarboende grannar och öppna butiker visade sig utmanande.

- Ovanpå projektets logistiska förutsättningar tillkom också många stora jobb under resan. Bland annat extra stambyten och asbestsanering när vi öppnade ett schakt. Många sa att ”detta går aldrig”. Men det gick, även om vi fått jobba dygnet runt vissa perioder. I den första PQi-mätningen kom det fram en viss oro och uppgivenhet. Men vi klev in väldigt tidigt och förebyggde begynnande konflikter och det la sig snabbt, berättar Robert Granlund, Projektledare på Malmqvist Byggnads.

- Det är först nu, när projektet är slut som man landat och inser vad vi egentligen åstadkommit tillsammans. Projektet blev till ett ultramaraton för oss alla, flikar Fabeges projektchef Filmon Efrem, in.

Projektets framgångsfaktorer

Kvalificeringen till kvalitetsutmärkelsen baseras på extraordinärt höga mätresultat med PQi. Priset delades ut till projektet också med följande motivation:

Ett krävande ombyggnadsprojekt i central stadsmiljö, med stora logistiska utmaningar, genomfördes med extraordinärt hög projektkvalitet. Devisen; ”Det är människorna som är projektet” satte grundtonen och ledningen fokuserade på att skapa rätt förutsättningar för varje projektmedarbetare. Med ett prestigelöst och närvarande ledarskap, där medarbetarna blev respekterade och bekräftade, skapades en teamkänsla där alla motiverades att ta stort personligt ansvar även i tuffa situationer. Detta i kombination med god planering, förmåga att hantera oförutsedda händelser, fokus på ”rent bygge” och vilja att pröva nya digitala lösningar lade grunden för projektets framgång.

”Den vänliga kommunikationen”

Om man borrar lite mer i mätresultaten tonar bilden fram av ett projekt med osedvanligt stort fokus på människor. Insikten att om människorna mår bra så mår projektet bra. Samarbete, gemenskap, dialog och platsledningens lyhördhet återkommer i kommentarerna. Eller som en konsult i projektet uttryckte det, ”den vänliga kommunikationen”.

- Samarbetsklimatet har präglats av respekt. Både respekt mellan parter och människor, samt respekt inför uppgiften som skulle lösas tillsammans. Alla har sett sig som en del av projektet. Detta bidrog till att alla kände ett större personligt ansvar än vanligt, menar Simon Becker, vd på Malmqvist Byggnads.

Yrkesarbetarnas betyg på projektet ligger i topp och deras nöjdhet ökade över tid. Vad betyder yrkesarbetarnas delaktighet för projektets framgång och vad är hemligheten bakom deras höga betyg i Hägern Mindre 7?


De höga betygen för projektet var jämnt fördelade mellan parter och roller. Även yrkesarbetarnas betyg låg i topp. Deras involvering och delaktighet ses som en av projektets betydande framgångsfaktorer.


- Yrkesarbetarnas arbetsglädje och engagemang är själva ryggraden i att kunna lyckas med ett projekt, menar Gabriel Tomás-Aminoff, extern byggledare och kontrollansvarig i projektet. Han fortsätter:

- Min filosofi är att alla människor vill och mår bra av att få göra rätt för sig. Du kan ha hur duktiga människor som helst i ett projekt, men om platsledningen inte skapar förutsättningar för dem att göra att bra jobb så kommer de förr eller senare att ”ruttna”. Och här har du nog en viktig del av förklaringen till att projektet gått så bra. Alla har känt sig sedda. Ledningen har varit närvarande och hälsat på alla, även på ett främmande språk.

- Den fysiska arbetsmiljön är också jätteviktig för yrkesarbetarna. Alla entreprenörer vill ha en rationell produktionsmiljö. Därför har vi lagt väldigt mycket krut på rent bygge. Vi hade heller inga problem med dålig luft, damm etc. Vi genomförde storstädningar på helger, så när folk kom tillbaka på måndag blev de väldigt glada.

Innovativa arbetssätt och bra slutleverans


Mätresultaten tyder på en innovativ ansats i projektet. Den fråga som får allra högsta betyg i PQi-mätningen, jämfört med Best Practice är ”Vi söker aktivt efter nya arbetsmetoder och tekniska lösningar som kräver ny kunskap”. Det visar sig inte vara en slump att just denna fråga toppar.

- Innan projektstart bestämde vi oss för att använda StreamBIM som projektportal, vilket var nytt för oss. Arbetssättet formades under projektets gång. Det kom upp en hel del synpunkter på vårt BIM-arbete i PQi-resultaten. Sådant som vi troligen inte fångat upp annars. Detta hjälpte oss att förbättra vårt BIM-arbete successivt, berättar David Davidsson, extern projekteringsledare, som även hyllar Fabeges vilja att testa nytt.

- Jag är väldigt stolt över hur vi genomfört projektet tillsammans. Projektets omfattning ökade under resan med ca fyrtio procent. De blev en utmaning, som skapade stress för många och behov av konflikt- och problemhantering. Organisationens vilja att samverka trots entreprenadform har genomsyrat projektet. Och resultatet har visat sig både i form av höga PQI-värden och en bra slutprodukt till förvaltning och hyresgäst, avslutar Filmon Efrem.

Fakta om projektet:


Budget 80 MSEK, Hus, Förvaltnings-/kontorsbyggnad, Ingen samverkansform, BIM, Hög projektkomplexitet, Om-/tillbyggnadsprojekt (huvudsakligen), Utförandeentreprenad (huvudsakligen), Ingen ABK för entreprenör, Generalentreprenad, Inte LOU/LUF, Byggande påbörjad.

Fakta om utmärkelsen:

Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” tilldelas byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med Best Practice för branschen. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande – fram till idag ca 350 projekt. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Priset delas ut av Byggherrarna, Byggföretagen och Binosight AB tillsammans.

PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Thomas Samuelsson, vd Binosight
thomas.samuelsson@binosight.com
, 073-707 15 56

Ämnen

Kategorier


Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.

Kontakter

Åse Haglund

Åse Haglund

Presskontakt Kommunikations- & Utbildningsansvarig 070-231 00 22
Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072-713 32 41

Byggherrarna arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen

Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag cirka 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Byggherrarna
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige