Gå direkt till innehåll
Emilie Larsson, projektchef på Fabege och Daniel Räihä, projektchef på Zengun, tillsammans med stolta medarbetare i projekt Haga Norra etapp 1.
Emilie Larsson, projektchef på Fabege och Daniel Räihä, projektchef på Zengun, tillsammans med stolta medarbetare i projekt Haga Norra etapp 1.

Pressmeddelande -

Samverkansmodellen som bidrog till att hålla nere projektkostnaden

Bygga en ny kontorsfastighet på 40 000 m2 för en miljard, med 2 200 registrerade arbetare i projektet som talar 15 olika språk. Att i det projektet hålla tid och kostnaderna i schack långt bättre än entreprenadindex. Detta trots pandemi och brinnande krig. Låter det utmanande? Ja, men det är precis vad Fabege och Zengun, tillsammans med konsulter och underentreprenörer, lyckats med i projekt Haga Norra Kvarter 1. Nu vill vi givetvis veta vad som ligger bakom framgången.

I intervjuer med ledningen för projektet framgår det ganska fort att detta är ett projekt som drivits med höga ambitioner och en tydlig samverkan från start. Ja till och med innan projektet startade, det vill säga redan i upphandlingen.

Projektets framgångsfaktorer

Det är det statistiska resultatet från PQi-mätningar som kvalificerar ett projekt för kvalitetsutmärkelsen. Varje projekt som tilldelas kvalitetsutmärkelsen beskrivs även i en motiverande text, som för Haga Norra Kvarter 1 lyder:

"Haga Norra Kvarter 1 är ett stort projekt som inte bara hållit hög projektkvalitet, utan till och med ökat den successivt under genomförandet. Beställaren formade mycket tidigt, tillsammans med strategiska parter, gemensamma mål och ramar för projektet. Denna involvering bidrog till stort engagemang i alla led och ägandeskap av projektets resurser och resultat. Samverkan präglad av öppenhet, ärlighet och tillit gjorde att man tillsamman hittade flexibla vägar att framgångsrikt hantera en kritisk kostnadsutveckling i branschen. Ledare från beställare och entreprenörer som bemötte varandra med respekt och tillit utgjorde ett exempel för resten av organisationen att ta efter och föra vidare. Man lade mycket kraft på att skapa en god och välordnad arbetsplats, där människor trivs och vill vara. Sedan lade man ännu mer kraft på att upprätthålla den höga nivån över tid. Ett framgångsrikt projekt!"


Jämn och hög nivå på alla parametrar kännetecknar ett framgångsrikt projekt. Här resultatet för Haga Norra Kvarter 1, jämfört med Best Practice för branschen (gröna fältet).

Samverkan gav kostnadskontroll

Projektet är en totalentreprenad där entreprenören handlats upp på ABK väldigt tidigt i projektet. Emilie Larsson, projektchef på Fabege berättar hur detta bidragit till projektets framgång.

- Redan inför systemhandlingen handlade vi upp både stomme och installatörer. Och vi gjorde en lite annorlunda och gränsöverskridande avtalskonstruktion. Vi satte en målkostnad för projektet och formade projektet efter den pengen. Allt syftade till att få fram en bra produkt till rätt pris. Så vi har egentligen skapat projektet tillsammans. Sedan har vi haft en superduktig projekteringsgrupp som dessutom sitter på plats, vilket inte är så vanligt. Detta har fungerat väldigt bra, säger hon.

Daniel Räihä är projektchef på Zengun. Även han öser beröm över projekteringsgruppen och kvaliteten på de handlingar de levererat. Han menar även att samverkansmodellen man tillämpat har bidragit till att hålla kostnaderna nere i projektet.

- Trots utmaningarna i omvärlden har vi klarat materialprisökningarna väldigt bra i projektet och ligger mycket bättre än materialprisindex. Nyckeln är ett bra samarbete mellan oss och Fabege. Vi har haft stora möjligheter att jobba med inköp och materialval under resan. Att det är en samverkansentreprenad innebär också att vi haft en bra dialog med våra underentreprenörer. Vi lyssnar på dem och Fabege lyssnar på oss.

Kvalitetsmätning – ett etablerat arbetssätt i projektet

Att löpande mäta projektkvaliteten har varit ett etablerat arbetssätt i projektet. Ledningen har informerar i god tid innan varje mätning. När man har framme mätresultatet har man gått igenom valda delar av det med ledande montörer på samordningsmöten. Gett positiv feedback och lyft förbättringsområden vid behov.

- Det har varit väldigt värdefullt för oss med en pulsmätning på arbetsplatsen. Utan den hade det varit jättesvårt för oss i ett så här stort projekt fånga det vi behöver förbättra, menar Daniel.

Värdet av en attraktiv arbetsplats

Studerar man fritextkommentarerna i enkätsvaren lyser både stolthet och arbetsglädje fram. ”Bästa arbetsplatsen jag haft” skriver en underentreprenör. ”Jag känner mig stolt över att kunna bidra till detta projekt. Nu när man ser fasaden växa fram, det kommer bli vackert. Nu ska jag hjälpa till att göra insidan lika vacker som utsidan.” skriver en annan. Hur har ledningen arbetat för att skapa en sådan god stämning i projektet?

- Målet är att alla ska känna sig sedda och behövda, säger Jesper Almquist, produktionschef på Zengun och fortsätter. Vi ser oss alla som en enhet oavsett var vi kommer ifrån. Vi är bra på att säga hej och morsa hela tiden. Folk känner sig därför sedda och uppskattade. Det gör att vi får en relation med alla och på så sätt skapar vi förtroende och tillit. Man gillar att vara i varandras sällskap och hittar på gemensamma aktiviteter, även utanför arbetstid. Det underlättar faktiskt väldigt mycket om man har en attraktiv arbetsplats där folk vill vara. Att hitta den rätta känslan i ett projekt, så att alla gillar att vara här, är ett jättejobb att åstadkomma. Men det ger så mycket mer, menar han.

Rent bygge – en första instans till bra projektkvalitet

Att hålla en hög kvalitetsnivå i hela projektet under hela genomförandet är en utmaning i stora projekt. Första PQi-mätningen i det här projektet gjordes redan i mars 2021 och låg redan då på Best Practice. Sedan dess har PQi-värdet till och med ökat. Hur har man burit sig åt?

- Projekt är föränderliga över tid. Man lägger ofta mycket kraft på att bygga upp struktur och arbetssätt i projekten, men det är arbetet med att hålla en hög nivå över tid som egentligen är krävande. Många projekt tappar kontrollen efter ett tag. Vi har i stället skapat en kultur, exempelvis av att skräp på bygget inte accepteras. Många arbetare är inte vana vid ”Rent bygge”. Mycket av deras arbete blir ofta till och med förstört under projektets gång. Men ingen tycker exempelvis att det är kul att måla om samma yta en andra eller en tredje gång. Dessutom trivs alla bättre om det är rent och man slipper lägga en massa tid på att flytta runt saker. Rent bygge är en första instans för att få bra kvalitet, menar Tore Lennartsson, produktionschef på Zengun.

Projektledningens egen sammanfattning

Emilie, Daniel, Jesper och Tore sammanfattar vad de ser som de viktigaste faktorerna bakom projektets framgång.

Emilie:
- Engagemang och dedikering. Att man anammar en uppgift och känner ägandeskap och ansvar att lösa den. Nyfikenhet och att våga vara innovativ, blir hennes svar.

Daniel:
- Samarbete, respekt, öppenhet och ärlighet. Det är ett måste för att få ett sådant här stort projekt att fungera. Vi i ledningen måste visa på det goda exempel våra arbetare kan ta efter och föra vidare. Det måste vara ordning och reda. Funkar allt som det ska då kan man faktiskt ha kul på jobbet, testa nya saker och så, menar han.

Jesper:
- Samverkan. Eftersom vi har fått vara med och sätta målen, strävar alla mot samma mål och känner också ett ägandeskap av dem. Förtroende. Vi har tillit till varandra på ledningsnivå och får ris och ros utifrån vad vi är värda. Samma tänk tillämpar vi även nedåt i organisationen. Samt kul på jobbet, blir Jespers sammanfattning.

Tore:
- Samverkan mellan parterna i alla led, utan dold agenda. Vi har haft samma mål som vår beställare redan från tidigt i projektet. Det är också ett väldigt öppet klimat. Vänlig ton människor emellan och öppenhjärtigt i den professionella relationen, tycker han.

Fakta om projektet:

Budget 1 000 MSEK, Hus, Hus, Förvaltnings-/kontorsbyggnad ca 40 000 m2, Partnering/strukturerad samverkan, BIM, Hög projektkomplexitet, Nybyggnadsprojekt (huvudsakligen), Totalentreprenad (huvudsakligen), ABK för entreprenör i tidiga skeden, Generalentreprenad, Inte LOU/LUF, Byggande påbörjad.

Fakta om utmärkelsen:

Kvalitetsutmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” tilldelas byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med Best Practice för branschen. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande – fram till idag ca 350 projekt. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Priset delas ut av Byggherrarna, Byggföretagen och Binosight AB tillsammans.

PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Thomas Samuelsson, vd Binosight:
thomas.samuelsson@binosight.com, 073-707 15 56

Ämnen

Kategorier


Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.

Kontakter

Åse Haglund

Åse Haglund

Presskontakt Kommunikations- & Utbildningsansvarig 070-231 00 22
Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072-713 32 41

Byggherrarna arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen

Byggherrarna är en branschförening för professionella byggherrar. Vi är en mötesplats för byggherrar och har i dag cirka 100 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet. Vi arbetar för att utveckla byggherrerollen och det svenska samhällsbyggandet. Med vårt nätverk inom näringslivet, myndighetsvärlden och forskningssektorn kan vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetensutveckling.

Byggherrarna

Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige