Gå direkt till innehåll
En överblick av Forsåkerområdet. Bilden tagen 2016
En överblick av Forsåkerområdet. Bilden tagen 2016

Nyhet -

EN ÖVERBLICK AV 2020

Första månaden av det nya decenniet har passerat och nu vi blickar ut över resten av 2020. Under året kommer många viktiga utredningar slutföras som tar detaljplanen till granskning, samtidigt som arbeten på området ska påbörjas.

2019 bar med sig milstolpar som tog projektet framåt och många närboende och grannar visade stort intresse vid våra Forsåkerträffar. 2020 kommer bli ett händelserikt år med många avgörande moment som för projektet mot granskning och givetvis ser vi fram emot fler härliga möten med alla er som är intresserade av Forsåker.

Uppdatering av tidplan

Under andra halvåret av 2019 presenterade Trafikverket nya förutsättningar avseende att de utreder ytterligare spår med anledning av de järnvägsprojekt som berör Mölndal och Mölndals station. Detta besked har fått till följd att den första detaljplanen för Forsåker behöver analyseras och omarbetas, vilket har förskjutit rådande tidplan till 2020. Under våren kommer därför stor del av arbetet bestå av att uppdatera samtliga utredningar och planhandlingar för att kunna driva projektet vidare mot granskning, antagande och slutligen genomförande. Det är ett omfattande arbete som är av stor vikt då det slår fast grundläggande förutsättningar för detaljplanens utformning.

Läs hela texten

Positiva indikationer vid analys av framtida trafiksituation

2019 avslutades med en presentation av den trafikanalys som syftade till att kartlägga trafiksituationen i centrala Mölndal, Forsåker och Kvarnbyn före och efter byggnation av Forsåker. Resultatet gav värdefulla insikter på rådande trafiksituation samt ett underlag på vilka åtgärder som bör vidtas för att bibehålla bra flöden. Med ny fakta på bordet kommer vidare utredningar påbörjas som syftar till att titta närmre på de förslag som presenterats och utifrån dem skapa bästa möjliga förutsättningar.

Området stabiliseras

Parallellt med färdigställande av områdets första detaljplan kommer en rad stabiliserande åtgärder påbörjas under året.

  • Avschaktning av marken i Forsåker. Bl.a. branta kullar som planas ut för att göra marken mer stabil och minska risken för eventuella jordskred.
  • Förebyggande åtgärder för bevarandet av områdets Industribyggnader fortsätter. Bland annat kommer tätning och uppvärmning av fler byggnader påbörjas. I byggnad 10 som under 2019 plastades in ska ett stålskelett monteras i syfte att stabilisera byggnaden.
  • Ån som rinner genom Forsåker kommer genomgå mindre förberedande arbeten som säkerställer den planerade ombyggnationen. Miljödomen som avser ombyggnation av årännan blev godkänd och vann laga kraft under 2019.

När våren börjar presentera sig kommer även den första utav de historiska byggnaderna i Forsåker stå färdig. Det handlar om Kvarnbygatan 4 som har genomgått en renovering och som framöver blir Mölndalas nya kontor samt med ytterligare verksamhet i bottenplan. Vi hoppas kunna göra det nya kontoret till en mer öppen plats där allmänheten välkomnas att ta del av arbetet med utvecklingen av Forsåker.

Vi uppskattar all den feedback vi får från er som följer våra digitala kanaler, medverkar på våra Forsåkerträffar eller på annat sett engagerar sig i utvecklingen av Forsåker. 

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB Talesperson för MFAB och byggkonsortiet Forsåker 0736-73 59 08

Relaterade nyheter