Gå direkt till innehåll
Dans som verktyg för att minska socialt utanförskap

Pressmeddelande -

Dans som verktyg för att minska socialt utanförskap

Kan socialt utanförskap lösas genom dans? Ja, det menar dansorganisationen Twisted Feet, med rätt förutsättningar kan dansen fungera som ett verktyg för att ge människor i alla åldrar möjligheter till gemenskap och uppmuntra kreativ utveckling. Tillsammans med det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB har Twisted Feet nu undertecknat en avsiktsförklaring om att etablera en ny dans- och produktionsstudio i Forsåker.

”Vi jobbar med människor - dansen är vårt verktyg! Vår målsättning är att skapa ett kreativt sammanhang som sporrar till eget skapande, förenar människor i alla åldrar och bidrar till stärkt självkänsla hos ungdomar.” Zerjon A - Medgrundare Twisted Feet.

Genom ett gemensamt engagemang för kreativt skapande och social utveckling har dansorganisationen Twisted Feet och Mölndala Fastighets AB tecknat en avsiktsförklaring som syftar till att undersöka möjligheten att skapa en ny plattform för dans, i Forsåker. Detta skulle innebära goda förutsättningar för Twisted Feet att utveckla den miljö som de själva beskriver som en social språngbräda i samhället.

Twisted Feet menar att de vill bidra till att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar, genom ledstjärnorna; hopp, självkänsla och förebilder. Målsättningen är att skapa en inkluderande och kreativ studiomiljö där människor i alla åldrar får chansen att vara del av ett större sammanhang, där dansen blir en förenande kraft. Ett kreativt sammanhang som sporrar till eget skapande, förenar människor i alla åldrar och bidrar till stärkt självkänsla hos ungdomar.

Vad är det som saknas idag?

Det finns idag många fina scenrum i Göteborgsregionen men en stor brist på lokaler för repetitioner, utbildning och produktion av dans och dansuppsättningar. Detta har lett till massflykt av inspirerande förebilder från regionen. En ny och utökad produktionsmiljö, coaching och långsiktiga verktyg kommer ge förutsättningar för att behålla lokala eldsjälar och inspiratörer. Miljön blir då en mötesplats för dansintresserade, såväl nybörjare som internationellt etablerade utövare.

Mölndala Fastighets AB är stolta över att få vara med och skapa förutsättningar för Twisted Feets fortsatta utveckling. Första steget är nu att fram till sommaren 2020 genomföra en förstudie för byggnad 23, en av de gamla industribyggnaderna som tidigare bland annat använts som mekanisk verkstad.

Twisted Feets starka engagemang för att motivera kreativt skapande och minska socialt utanförskap med dansen som verktyg är imponerande. Den entreprenörsanda och driv som de besitter tar dem från klarhet till klarhet. Det är med stor glädje vi tillsammans skall undersöka möjligheten att skapa en ny plattform för dem i Forsåker, säger Jenny Tonning, ansvarig projektutvecklare på det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Tonning, Projektutvecklare, Mölndala Fastighets AB, 0704-67 77 40

Zerjon Abebe, Verksamhetsledare, Twisted Feet, 073-69 22 339 

Ämnen

Taggar

Regioner


Forsåker är namnet på den nya stadsdel som är på väg att växa fram i centrala Mölndal. Projektet drivs av MölnDala Fastighets AB, ett helägt bolag till Mölndals Stad. Ett konsortie har bildats tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam för utveckling och exploatering av området. Forsåker kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och ca 4000 arbetsplatser.  Läs mer på www.forsaker.se.

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB Talesperson för MFAB och byggkonsortiet Forsåker 0736-73 59 08

Relaterade nyheter