Gå direkt till innehåll
På bilden från vänster: Åsa Vernersson, Andreas Petersson, Britt Aximon & Johan Sundqvist
På bilden från vänster: Åsa Vernersson, Andreas Petersson, Britt Aximon & Johan Sundqvist

Pressmeddelande -

Nu tar Mölndala ett krafttag inför genomförandefas

Mölndala Fastighets AB befinner sig i en expansiv fas när byggnationen av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Inför detta spännande skede har bolaget gjort en organisationssatsning genom att öka antalet anställda från sju till elva personer under våren.

I och med det intensifierade arbetet mot kommande granskning har bolaget valt att plocka hem ett antal resurser som tidigare tagits in utifrån. Bland de nya kollegorna finner vi Andreas Petersson, kommunikatör med huvudsaklig uppgift att skapa digitalt innehåll och föra dialog med närboende, grannar och andra intresserade på sociala kanaler.

Mölndala består idag främst av projektutvecklare med olika kompetenser för att driva projektet framåt. Johan Sundkvist och Åsa Vernersson ansluter båda som projektledare med gedigen erfarenhet inom branschen. Johan och Åsa kommer arbeta med att driva projektet till nästa steg och vara avgörande faktorer bl.a. vad gäller planering och genomförande av utbyggnadsordningen.

Det är ett oemotståndligt projekt, jag såg en möjlighet att få vara med att skapa något fantastiskt, säger Johan Sundkvist, Projektledare på Möldala Fastighets AB.

För att möjliggöra tätare arbetsprocesser kopplat till projektutveckling har en ekonomiansvarig anslutit till teamet. Britt Aximon med en bakgrund som redovisningsansvarig i ett stort bolag inom fastighetsbranschen och kommer bli en viktig pusselbit inför kommande arbete.

Att få vara delaktig i detta häftiga projekt som fokuserar så stort på medborgarnas hela välmående känns väldigt roligt för min del. Med min långa erfarenhet av redovisning inom fastighetsbranschen kan jag vara ett stöd för mina kollegor och för projektet i helhet. Att jag helhjärtat kan fokusera på projekt på plats känns både rätt och klokt, säger Britt Aximon ny Ekonomiansvarig på Mölndala Fastighets AB

Karakteristisk byggnad får nytt liv

Med nästan dubblerat manskap har Mölndala växt ur sina nuvarande lokaler och kommer därför vid årsskiftet flytta in i ett nytt kontor i en av Forsåkers äldre hus som just nu genomgår en omfattande renovering.

Det är en karaktäristisk byggnad från 1858 på övre delen av området på Kvarnbygatan 4. Renoveringen är den första av många vackra byggnader som kommer bevaras och bidra till att den gamla industri känslan.

Ämnen

Taggar

Regioner


Forsåker är namnet på den nya stadsdel som är på väg att växa fram i centrala Mölndal. Projektet drivs av MölnDala Fastighets AB, ett helägt bolag till Mölndals Stad. Ett konsortie har bildats tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam för utveckling och exploatering av området. Forsåker kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Byggstart planeras till 2018. Läs mer på www.forsaker.se.

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB Talesperson för MFAB och byggkonsortiet Forsåker 0736-73 59 08