Gå direkt till innehåll
I bild är Annelie Bjerkne Gerdin, Frida Nilsson, Johan Lejonthun och Evelina Sandström som arbetar på  bolaget Mölndala Fastighets AB.
I bild är Annelie Bjerkne Gerdin, Frida Nilsson, Johan Lejonthun och Evelina Sandström som arbetar på bolaget Mölndala Fastighets AB.

Pressmeddelande -

Nu växlar organisationen upp inför satsningarna i Forsåker

Nu går Forsåker, ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt, in i nästa fas när byggnationen av 3000 bostäder, 4000 arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Arbetet leds av det kommunala fastighetsbolaget MölnDala Fastighets AB, som nu startar uppväxlingen av bolaget genom en organisationssatsning som ökar antalet anställda från sju till tretton personer inom det kommande året.

Mölndala Fastighets AB leder och driver utvecklingen av Forsåker. Tillsammans med byggaktörerna Aspelin Ramm, Peab, Wallenstam, Veidekke, Trollängen och ByggVesta skapas den nya stadsdelen mitt i centrala Mölndal. Platsen har en genuin historia av att ha varit pappersbruk i drygt 300 år. Över hälften av Sveriges totala pappersproduktion fanns här under brukets storhetstid. De karaktäristiska industribyggnaderna tas tillvara och kompletteras med modern arkitektur för att återigen fyllas med liv och verksamhet. Här skapas en ny destination för mat, kultur och skapande verksamheter i kulturhistoriska miljöer, 8 minuter från Göteborgs Centralstation.

Arbetet med utvecklingen av området är nu inne i en mycket intensiv fas. Detaljplanen som styr områdets markanvändning och utformning ska ställas ut på granskning under våren 2019 och kan vinna laga kraft i slutet av 2019. Parallellt pågår planering av byggnation för att kunna byggstarta så snabbt som möjligt under 2019/2020. Det innefattar både nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler, utveckling av de äldre byggnaderna samt en omfattande infrastruktur. Det blir en ny utformning av forsen som rinner genom området samt byggnation av gator, torg och flera broar över såväl motorväg, järnväg och vatten. Under 2019 kommer Mölndala även att inleda arbetet med den andra detaljplanen för Forsåker, vilken innehåller det planerade nya stationsläget som ger Forsåker en direktkoppling till Landvetter flygplats.

2019 blir också ett spännande år för Mölndals stad som vill etablera upp till nio olika verksamheter i Forsåker inom 5-7 år. Mölndala har fått uppdraget att utveckla nya lokaler för Staden på mellan 10 000-20 000 kvm och det ska arbetas fram programhandlingar för bl a ett nytt Stadsmuseum, moderna kontor för 400 medarbetare, utbildningar och olika mötesplatser för invånarna.

- Vi står mitt i ett otroligt spännande uppdrag och nu växlar vi upp för att dubblera organisationen under det kommandet året, säger Bjarne Fjellanger, VD Mölndala Fastighets AB. Det blir tillökning av både projektledare, ekonomiska och kommunikativa funktioner samt utvecklande förvaltning.

Satsningen på organisationen innehåller också en ny hemvist för bolaget. Mölndala har i dagarna påbörjat den första omvandlingen av en av Forsåkers äldre byggnader och här kommer också bolaget ha sitt nya kontor från och med nästa sommar. Byggnaden är från 1858 och ligger i övre delen av området, 5 minuter från Mölndals bro resecentrum.

- Med en utsikt över hela Forsåkerområdet ger det oss riktigt bra förutsättningar inför nästa fas i arbetet med byggnation samt för att öppna upp och skapa intresse kring Forsåker, säger Bjarne Fjellanger. Det här är en plats som är unik i Göteborgsregionen och vi ser verkligen fram emot att välkomna fler i teamet som får vara med att väcka den till liv!

Tjänsterna kommer att presenteras löpande på molndala.se. Rekrytering sker genom Maquire/Jerrie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bjarne Fjellanger, VD Mölndala Fastighets AB,
0736-73 59 08, bjarne.fjellanger@molndala.se

Ämnen


Forsåker är namnet på den nya stadsdel som är på väg att växa fram i centrala Mölndal. Projektet drivs av MölnDala Fastighets AB, ett helägt bolag till Mölndals Stad. Ett konsortie har bildats tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam för utveckling och exploatering av området. Forsåker kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och mer än tusentalet arbetsplatser. Byggstart planeras till 2018. Läs mer på www.forsaker.se.

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB 0736-73 59 08
Annelie Bjerkne-Gerdin

Annelie Bjerkne-Gerdin

Presskontakt Projektutecklare MölnDala Fastighets AB 0707-25 81 68
Jenny Tonning

Jenny Tonning

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0704-67 77 40
Johan Lejonthun

Johan Lejonthun

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0768-522 420