Gå direkt till innehåll
Positivt besked för Forsåker efter markundersökningar

Pressmeddelande -

Positivt besked för Forsåker efter markundersökningar

Efter omfattande undersökningar av mark och byggnader i Forsåkerområdet har nu ett positivt besked landat att marken är godkänd efter saneringsåtgärder. Under saneringen kommer förorenat material i området tas bort och ersättas med annat material som är bättre för människor, djur och natur.

Markföroreningar är mycket vanliga i stadsmiljöer så även i Forsåker. Under 2017- 2019 har fördjupade markundersökningar gjorts med hjälp av miljökonsulter från Relement som är experter på att utreda och hantera föroreningar. Sammantaget visar utredningarna att den markförorening som förekommer i Forsåker är hanterbar och inte kommer utgöra något hinder för framtida bebyggelse och boende i området.

Hur går ett saneringsarbete till?

När arbetet med att gräva och bygga i området startar börjar vi med att ta hand om föroreningar som tidigare verksamheter i området lämnat efter sig. Det handlar om pappersbrukets användning av olika kemikalier och av äldre odlingsverksamhet i de södra delarna av Forsåker. Detta kallas att sanera byggnader och mark vilket innebär att det förorenade materialet tas bort, alternativt reduceras till halter som inte innebär en risk för människor eller miljön.

Ofta är det i de övre jordlagren som ämnen lagras. I första hand handlar det om att minimera mängden avfall. När marken grävs upp är det viktigt att sortera ut det material som är mindre förorenat och som eventuellt kan återanvändas.

Vad händer med förorenat material?

Allt förorenat material körs till olika typer återvinningsstationer eller deponier, beroende på vilka ämnen det handlar om. Deponier är det vi brukar kalla soptippar som är uppförda enligt EU-regler för att ta hand om det avfall som inte kan återvinnas.

När och var kommer arbetet utföras?

Prover har tagits på många olika platser i Forsåker för att kartlägga markens förutsättningar. Olika åtgärder kommer behöva genomföras på olika platser eftersom de olika mycket förorenade och med olika ämnen.

Man kan tänka att det bara är industriområdets centrala delar som har förorenad mark. I utredningen ingick dock att noga se över det totala områdets användning tillbaka i tiden. På gamla flygfoton över området syns äldre odlingar med växthus där Forsåkers gamla äppellund idag ligger. Denna verksamhet gav skäl att tro att där kunde finnas odlingsgifter i marken, vilket visade sig stämma.

Saneringsarbetet beräknas starta när detaljplanen vunnit laga kraft. Vi kommer att sanera ett delområde i taget allteftersom vi bygger ut området de kommande åren.

Ämnen

Taggar

Regioner


Forsåker är namnet på den nya stadsdel som är på väg att växa fram i centrala Mölndal. Projektet drivs av MölnDala Fastighets AB, ett helägt bolag till Mölndals Stad. Ett konsortie har bildats tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam för utveckling och exploatering av området. Forsåker kommer bestå av närmare 3 000 lägenheter och ca. 4000 arbetsplatser. Läs mer på www.forsaker.se.

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB 0736-73 59 08
Annelie Bjerkne-Gerdin

Annelie Bjerkne-Gerdin

Presskontakt Projektutecklare MölnDala Fastighets AB 0707-25 81 68
Jenny Tonning

Jenny Tonning

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0704-67 77 40
Johan Lejonthun

Johan Lejonthun

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0768-522 420