Pressmeddelande -

Nya Plan- och bygglagen på enklaste sätt

Efter flera års utredande trädde den nya lagen i kraft den 2 maj 2011.

Den nya PBL innebär nya krav och uppgifter för både förvaltning och lovsökande medborgare. Om det har blivit enklare som regeringen tänkt återstår att se.

I vilket fall som helst ska fler beslut fattas, fler brev skickas ut, flera samråd hållas och tillsynen ska öka, samtidigt som man kan förvänta sig att allmänheten får ett ökat behov av hjälp. Dessutom ska man hålla isär två olika lagtexter under några år framåt.

Mer än någonsin behövs en lättillgänglig, enkel och komplett information kring bygglovsfrågor – och nu finns en enkel lösning.

BygglovsGuiden erbjuder just en sådan samlad information, lätt att hitta och hitta i – både för medborgare och handläggare.

I hundratals uppslagsord hittar man både den gamla och den nya lagtexten samlad på ett ställe. Den nya lagstiftningen behöver inte innebära några problem för de sökande – den interaktiva hjälpen gör jobbet!

Med BygglovsGuiden på hemsidan kan nätet bli ett förstahandsval för medborgarna i kontakten med förvaltningen. Den innebär ett rejält steg mot den 24-timmarsmyndighet som alla förväntar sig att kommunerna erbjuder.

Mera information:

www.bygglovsguiden.se

Ämnen

  • Kommunal service

Kategorier

  • plan och bygglagen
  • pbl
  • bygglov
  • 24-timmarsmyndighet