Gå direkt till innehåll
Hasselgatan 29-71 i Upplands Väsby ägs av allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem.
Hasselgatan 29-71 i Upplands Väsby ägs av allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem.

Pressmeddelande -

Luftade konstruktioner framgångsfaktor för Väsbyprojekt

Renoveringen av Hasselgatan och intilliggande gator i Upplands Väsby startades under våren 2019 av ägaren Väsbyhem med Byggmästargruppen som utförare. Projektet var stort, totalt 650 lägenheter under fem år, och frågan blev snabbt hur man kunde minska störningstiden för de många hyresgäster som skulle bo kvar. Luftade konstruktioner i badrummen blev svaret.

Under sista delen av 2018 genomförde det allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem en upphandling för att kontraktera en entreprenör för ett av de största renoveringsprojekten i Upplands Väsby. Projektet omfattade samtliga bostadshus på Hasselgatan 29-71, totalt 520 lägenheter. Med Väsbyhems båda systerprojekt på Hagängsvägen respektive Lövängsvägen, som uppstartades vid samma tid, blev det sammanlagt 650 lägenheter att renovera.

Redan tidigt kom man överens om att hyresgästerna måste ha möjlighet att bo kvar under byggtiden vilket gjorde att särskilda hänsyn måste tas. Både när det gäller störningar som buller och damm, men kanske ändå mer att minimera tiden som byggteamen tillbringar i varje lägenhet.

Therese Westlund, projektchef med partneringansvar på Byggmästargruppen, är glad att Väsbyprojekten drevs som samverkansprojekt med Väsbyhem.

”Det som är så härligt i det här projektet är att vi fick vara med så tidigt i dialogen med Väsbyhem om vad som var viktigt för dem och deras fastigheter”, säger hon i den film om Hasselgatan som nyligen spelades in. ”Vi har kunnat bidra med våran kunskap både kring tekniken men även logistiken och kommunikationen med boende.”

Just teknikkunskaperna och erfarenheten av kvarboende i olika projekt var avgörande för Väsbyhem i valet av entreprenör.

”Vi har inte bara gått på pris. Vi har utvärderat de mjuka parametrarna. Byggmästargruppen har väldigt stor erfarenhet av att hålla på med stamrenovering med kvarboende” säger Kenneth Andersson, ansvarig installationshandledare inom Väsbyhems fastighetsutveckling.

Inför samverkansteamet föreslog Byggmästargruppen tidigt att man skulle välja en speciell metod för att spara tid i de många badrummen – luftade konstruktioner. Tekniken innebär att man istället för att helt riva ut det gamla badrummet och återuppbygga allt från grunden fäster ett ramverk där nya utanpåliggande väggmoduler kan monteras. Modulerna kommer färdiga med kakel och förborrade hål för rördragning och alla installationer vilket gör att varje badrum kan genomföras i hög takt.

”Luftade konstruktioner innebär att man kan dra ned omloppstiden i lägenheten ganska mycket”, berättar Therese Westlund. ”Vi kan också minimera rivningsmomenten så det blir en bra arbetsmiljö för oss och de boende”.

Att konstruktionen kallas ”luftad” beror på den luftspalt som lämnas mellan den gamla och nya väggen vilket ger möjlighet att fullständigt torka ut den gamla miljön samtidigt som det nya badrummet blir klart. Även detta ger en avsevärd tidsbesparing.

”Det här var ett projekt som skulle gå egentligen över fem år. Men nu med Byggmästargruppens förslag att gå på luftade konstruktioner så har vi kommit ned på tre år för hela projektet. Det gör att vi har minimerat tiderna enormt mycket”, säger Kenneth Andersson.

Även för den enskilde hyresgästen har tidsvinsterna varit uppenbara.

”Ett vanligt stambyte tar väl mellan 8-10 veckor att göra (i en lägenhet) och nu är vi nere i tre veckor med allting och det är en stor fördel för Väsbyhem. Vi kan ta hand om alla våra hyresgäster på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt väldigt positivt från alla hyresgäster under den korta byggtiden”, tillägger Kenneth Andersson.

Hasselgatan 29-71 går under våren in i sin slutförandefas. Överlämning av projektet är beräknad att ske i juni och Väsbyhem är mycket nöjda när de sammanfattar projekttiden.

”Det här ett väldigt lyckat projekt och vi är väldigt stolta över det här. Vi håller budget och det är liksom inga konstigheter. Vi är oerhört tacksamma”, summerar Kenneth Andersson.

För ytterligare information kontakta:

Therese Westlund
Arbetschef
therese.westlund@byggmastargruppen.se
070 204 87 60

Peter Neuberg
VD och Koncernchef
peter.neuberg@byggmastargruppen.se
0734 325 118

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Byggmästargruppen Stockholm BMG AB levererar moderna ROT-tjänster för anpassning av kontor, butiker, vårdlokaler, skolor och industribyggnader samt renovering av bostadshus. På stambyten är vi marknadsledande med en produktionstakt av cirka 1 100 lägenheter per år. Av dessa genomförs huvuddelen med kvarboende lägenhetsinnehavare. Vi innehar certifiering enligt BKMA och är medlemmar av Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är en del av SEHED Byggmästargruppen AB – en stark svensk byggkoncern med säte i Tyresö, Stockholms län. Verkställande direktör är Peter Neuberg.

Kontakter

Relaterat innehåll

Byggmästargruppen - störst på stambyte med kvarboende

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB levererar moderna ROT-tjänster för anpassning av kontor, butiker, vårdlokaler, skolor och industribyggnader samt nyproduktion och renovering av bostadshus. På stambyten är vi marknadsledande med en produktionstakt av cirka 2 000 lägenheter per år. Av dessa genomförs huvuddelen med kvarboende lägenhetsinnehavare. Vi innehar certifiering enligt BKMA och är medlemmar av Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är en del av SEHED Byggmästargruppen AB – en stark svensk byggkoncern med säte i Tyresö, Stockholms län. Verkställande direktör är Magnus Zetterlund.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
Arenavägen 41, våning 11
121 77 Johanneshov
Sverige