Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MEJ Bygg i Gävle AB (MEJBygg) expanderar och går ihop med SEHED Bygg AB (SEHED)

MEJ Bygg i Gävle AB (MEJBygg) expanderar och går ihop med SEHED Bygg AB (SEHED)

MEJ Bygg startade 1988 och bedriver verksamhet i Gävleborgs Län och Norduppland. SEHED har sin huvudsakliga verksamhet i Storstockholm men koncernen har även pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. SEHED har starka byggmästartraditioner med rötter från 1930-talet.

MEJBygg har beslutat att gå ihop med SEHED. MEJBygg´s nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget, med undantag för Urban Engström som bestämt sig för att successivt trappa ned. Genom att gå ihop med SEHED förstärks verksamheten. I SEHED-koncernen ingår sedan tidigare även det Gävlebaserade bolaget Byggtec.

Tillsammans kommer MEJBygg och Byggtec att få en omsättning på ca 500 MSEK och kommer att sysselsätta över 100 medarbetare. Bolagen bedöms tillsammans tillhöra de största byggbolagen i Gävleborgs Län och Norduppland med kontoren i Gävle och Bollnäs.

Verksamheten omfattar både nyproduktion och ROT-entreprenader för bostäder, kontor och andra kommersiella verksamheter. Den gemensamma personalstyrkan i regionen kommer att omfatta en mycket erfaren kår av yrkesarbetare och tjänstemän med gedigen kompetens, som arbetar med både privata och offentliga beställare.

Sammantaget erhåller Regionens beställare en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

  • En bättre marknadstäckning inom våra verksamhetsområden,
  • Ökad kapacitet att åta sig och genomföra olika typer av projekt eftersom bolagens kompetens och erfarenhet kompletterar varandra,
  • Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
  • Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

För eventuella frågor, kontakta:

Per-Johan Johansson MEJBygg på tel 070 32 66 911

Kent Isaksson eller Pål Wingren, SEHED på tel 08-712 00 30.

Ämnen

Regioner


Byggmästargruppen Stockholm BMG AB har gedigen erfarenhet av bygg och historiskt har företaget arbetat kring nyckelorden samverkan, ärlighet, kommunikation och kostnadsmedvetenhet. Bolaget har tre affärsområden; Ombyggnad, Stambyten och Lokalanpassning.

SEHED Byggmästargruppen AB - koncernen med byggspecialister

SEHED Byggmästargruppen är en expansiv koncern verksam inom bygg, stambyten, plåt och fasadarbeten med cirka 600 anställda. Bolagsgruppen består av flera verksamheter som har två saker gemensamt, dels är vi specialister inom våra respektive delar av byggsektorn, dels älskar vi det vi gör. Med starka byggmästartraditioner och med en erfaren kår av yrkesarbetare från Jönköping till Sundsvall, erbjuder vi en heltäckande service inom ROT-sektorn och inom nyproduktion.

Byggmästargruppen AB
Arenavägen 41, våning 11 Stockholm-Globen
121 28 Stockholm Globen
Sverige