Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SEHED förvärvar Gleipnergruppen

SEHED förvärvar Gleipnergruppen Pressrelease 11 Maj 2021

Gleipnergruppen har under den senaste tioårsperioden utvecklats till en ledande aktör inom konvertering av olika typer av vindsprojekt till bostäder på Stockholmsmarknaden. Verksamheten har successivt vidgats till att även omfatta lokalombyggnader i övrigt. Förutom i Stockholmsområdet är Gleipnergruppen verksamma i Uppsala och Göteborg. En mer utförlig beskrivning av Gleipnergruppens verksamhet återfinns på www.gleipnergruppen.se

Den service som Gleipnergruppen erbjuder på området mot främst bostadsrättsföreningar men även mot fastighetsägare i allmänhet kompletterar väl SEHEDs verksamhetsutbud. Företagsgruppen SEHED kommer nu kunna ge våra kunder en ännu bättre helhetsservice i form av fasad- och takentreprenader, lokalanpassning, ombyggnad inklusive byggservice förutom den nyproduktionsverksamhet gruppen bedriver. SEHED har starka byggmästartraditioner och den äldsta delen av företagsgruppen har varit verksam i över 100 års tid.

Tillsammans beräknas Gleipnergruppen och SEHED få en omsättning på ca 2,5 MDR och kommer att sysselsätta närmare 500 medarbetare.

Vi blir sammantaget en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

  • En bättre marknadstäckning inom våra verksamhetsområden,
  • Ökad kapacitet att åta oss olika typer av projekt eftersom bolagens kompetens och erfarenhet kompletterar varandra,
  • Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
  • Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

SEHED har som vision att tillhöra en av de ledande byggentreprenörerna inom de områden vi är verksamma och Gleipnergruppen kompletterar oss väl inom sina kompetensområden och med sitt gedigna marknadskunnande. Vår organisation ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på hållbarhet, kvalitet och etik. Organisationen skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för vår omvärld, både för kunder, leverantörer och samhället samt ge våra anställda goda utvecklingsmöjligheter och dessutom vara en trygg arbetsplats.

För mer information,
kontakta Linus Ottossson och Alexander Pishkoohani på Gleipnergruppen;
08-121 487 77,

eller Peter Neuberg, Kent Isaksson eller Pål Wingren på SEHED; 08-712 00 30.

Ämnen

Regioner


SEHED Byggmästargruppen AB är en betydande svensk byggkoncern. Verksamheten drivs med stark tillväxt av ca 500 anställda inom ett stort antal samverkande bolag. Förutom renodlade byggtjänster såsom ROT-arbeten och regional nyproduktion återfinns specialistföretag inom plåtslageri, fasad, balkong och fönster. Därtill ett starkt nätverk av samarbetspartners inom bland annat solpaneler. Vi är väletablerade i de östra länen och driver projekt från Jönköping i söder till Sundsvall i norr.

Våra kunder återfinns bland allmännyttiga bostadsföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar samt inom offentlig miljö, till exempel skolor och förvaltningar. Koncernens huvudkontor är placerat i Tyresö. Verkställande direktör är Peter Neuberg.

Byggmästargruppen - störst på stambyte med kvarboende

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB levererar moderna ROT-tjänster för anpassning av kontor, butiker, vårdlokaler, skolor och industribyggnader samt nyproduktion och renovering av bostadshus. På stambyten är vi marknadsledande med en produktionstakt av cirka 2 000 lägenheter per år. Av dessa genomförs huvuddelen med kvarboende lägenhetsinnehavare. Vi innehar certifiering enligt BKMA och är medlemmar av Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är en del av SEHED Byggmästargruppen AB – en stark svensk byggkoncern med säte i Tyresö, Stockholms län. Verkställande direktör är Magnus Zetterlund.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
Arenavägen 41, våning 11
121 77 Johanneshov
Sverige