Stark utveckling under sommaren för Byggmaterialhandeln.

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 08:00 CEST

Byggmaterialhandlarna och HUI Research lanserar ny statistik för byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 07:59 CET

Under en lång tid har Byggmaterialhandlarna i samarbete med HUI Research producerat branschstatistik gällande byggmaterialhandelns utveckling. Nu påbörjas nästa steg för att utveckla och fördjupa statistiken i syfte att förbättra analysen av branschen. Den nya statistiken finns tillgänglig genom en prenumerationstjänst. Mer information finns på www.byggmaterialindex.se.

Tillväxt i byggmaterialhandeln under 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 07:59 CET

​Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. För helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent. Tillväxten i byggmaterialhandeln har sedan toppnoteringen 2015 mattats av något men branschen växer fortsatt starkare än handeln i övrigt.

Byggmaterialhandeln – tre av fyra medarbetare är nöjda

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:01 CET

En undersökning visar att tre av fyra medarbetare inom byggmaterialhandeln känner sig nöjda med sin arbetssituation. Området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans till att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.

​Stark försäljningsutveckling för Byggmaterialhandeln 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 11:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 4,8 procent under 2017. Utvecklingen i december landade på 0,8 procent.

Efter två månader med stark tillväxt var försäljningsutvecklingen i december mer blygsam. Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med 0,8 procent avseende jämförbara enheter jämfört med samma månad föregående år. Antalet vardagar var två färre i december i år jämfört med i december i fjol, vilket påverkade utvecklingen. Tillväxten för det fjärde kvartalet landade på 6,3 procent, slaget endast av det första kvartalet under året. Tillväxten för helåret 2017 uppgick till 4,8 procent avseende jämförbara enheter, vilket är i paritet med föregående års utveckling.

Byggmaterialhandeln har lyckats bra med att kompensera sig för nedgången gällande ROT-arbeten. Förklaringen ligger i byggboomen av bostäder, vilket gynnar branschen då majoriteten av försäljningen är riktad till byggare, stora som små, säger Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research.

December innebar en blygsam tillväxt men då måste vi hålla i minnet att december 2015 (sista månaden innan ROT-avdraget sänktes) resulterade i en tillväxt på nästan 20 procent, fortsätter Andreas Svensson.

- Under 2018 tror vi inte på samma ökningstakt. Det som sannolikt kommer att begränsa försäljningen är den turbulens vi ser just nu på bostadsmarknaden, de förstärkta amorteringskraven och prognoser om kommande räntehöjningar. Hushållens ekonomi är dock stark och viljan att investera i bostäder och fritidshus är av tradition stark hos svenskarna, så vi är trots allt försiktigt optimistiska även inför 2018, avslutar Andreas.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 900 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Läs vidare »

Starkt resultat för byggmaterialhandeln i Mellersta Sverige i november

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Stark försäljning för Byggmaterialhandeln i Västra Sverige under november

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Myckets stark novembermånad för Byggmaterialhandeln i Södra Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Stark novembermånad för Byggmaterialhandeln i Norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Starkt november för Byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • mofnnitmcaop@byvygqjgmvvatjkerfaiacrlhokankxdldharujnalc.swbeyu
  • 08-762 76 57
  • 070-304 84 21

Om Byggmaterialhandlarna

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 900 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, juridik, säkerhetsfrågor, hållbarhetsfrågor, driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Adress

  • Byggmaterialhandlarna
  • Regeringsgatan 60
  • 10329 Stockholm
  • Sverige